LEIDIMAS PALIKTI IZOLIAVIMOSI VIETĄ / PERMISSION TO LEAVE THE ISOLATION PLACE

Jūs galite kreiptis į NVSC, norėdami gauti leidimą palikti izoliavimosi vietą, esant šioms aplinkybėms:

1.  organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir / arba dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje / laidotuvėse (tik sąlytį turėjusiems asmenims);
2.  nuvykti į mobilųjį punktą tepinėlio iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;
3.   jei dėl tam tikrų priežasčių turite pakeisti izoliacijos vietą;
4.  jei užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys užsienyje, atvykę į Lietuvos Respubliką darbo, verslo ar studijų reikalais, kuriems privaloma 14 dienų izoliacija, turi nuvykti į darbo, studijų ar kitą, verslo reikalams tvarkyti ar sveikatos priežiūros paslaugai gauti būtiną vietą (tik sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio);
5. organizuoti ir ar dalyvauti savo ar artimo žmogaus vestuvėse, krikštynose ar jubiliejuje (tik sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio);
6. jei užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ar dirbantys užsienyje, turi išvykti iš Lietuvos Respublikos nepraėjus 14 dienų izoliavimo laikotarpiui;
7. jei ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, būtina nuvykti į valstybės institucijas ar įstaigas dėl su darbu susijusių dokumentų pateikimo ir (ar) gavimo ar kitais su darbu susijusiais klausimais.

Prašymą dėl leidimo galima pateikti internetu arba telefono Nr. (8 5) 212 4098.

Who can apply to the National Public Health Centre under the Ministry of Health Care (NPHC) for permit to leave the place of self-isolation: 

  • Foreign citizens who have arrived in the Republic of Lithuania for work, business or study purposes, who are obliged for 14 days of self-isolation, and need to leave the place of isolation for work, study or for other business purposes.
  • Foreigners and citizens of the Republic of Lithuania living or working abroad who have to  leave the Republic of Lithuania before the expiry of the 14-day isolation period. 
  • Persons who need to organize and whether to participate in their own or a loved one's wedding, christening or anniversary (only for persons in contact who have returned from abroad;
  • Crew members who work in Lithuanian companies engaged in international commercial transport or perform international commercial transport in all types of vehicles, when they need to go to state institutions or establishments for submission and (or) receipt of work-related documents or other work-related issues;
  • Persons who need to organize the funeral of a close person, transportation of corpses and / or to participate in the armor ceremony / funeral of a close person (only for persons in contact);
  • Persons who want to change the place of isolation;
  • Persons who need to go to a mobile laboratory for COVID-19 infection test.

 

The permit application can be submitted online or by phone No. (8 5) 212 4098.

PILDYTI PRAŠYMĄ

REQUEST FORM (FOR FOREIGNERS)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-15