DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 

 

                                  

Prieš įlipdamas į lėktuvą, keltą, autobusą ar traukinį asmuo privalo užpildyti anketą NVSC interneto svetainėje ir gautą patvirtinimą – QR kodą – pateikti įlaipinimo į transporto priemonę metu.
Jeigu laipinimo metu keleivis, vykdamas oro ar jūrų transportu, neturi išmaniojo telefono įrenginio - juo turi pasirūpinti vežėjas.

Siekiant išvengti nesklandumų, rekomenduojama elektroninę formą užpildyti ne vėliau negu likus 24 val. iki kelionės.

  Tais atvejais, kai iš paveiktos šalies asmuo keliavo savarankiškai žemės transportu, jis privalo ne vėliau kaip per 12 valandų nuo grįžimo ar atvykimo į Lietuvą momento elektroniniu būdu užsiregistruoti NVSC ČIA.

Asmenys, grįžę iš šalių, įtrauktų į paveiktų šalių sąrašą, privalo:

1. turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) pažymą ar laboratorinio tyrimo atsakymo formą (su vertimu į lietuvių, anglų ar rusų kalbą) apie ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą

arba

per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti tyrimo atlikimui;

2. izoliuotis 14 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ir Izoliavimo taisyklių nustatyta tvarka;

Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, ne anksčiau kaip 10 izoliavimo dieną atlikus SARS-Co-V2 PGR tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gavus neigiamą rezultatą (tyrimas atliekamas savo lėšomis).

Asmenims, įtariamiems, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) – kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas;

Asmenims, grįžusiems iš paveiktų šalių, taikoma 14 dienų izoliacija nuo atvykimo ar grįžimo į Lietuvą. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, ne anksčiau kaip 10 izoliavimo dieną atlikus laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gavus neigiamą rezultatą.

Tam tikrų kategorijų asmenims, kuriems taikomas reikalavimas tik dėl tyrimų atlikimo, privaloma izoliuotis tol, kol bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas, jeigu toks tyrimas atliekamas Lietuvoje.

Tokiems asmenims, gavus neigiamą laboratorinio tyrimo atsakymą, izoliavimas nebetaikomas, tačiau 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių, nerekomenduojama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.), dirbantiems asmenims – rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus. Bendraujant su kitais asmenimis, rekomenduojama visada dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

 

 

 

Asmenys, grįžę iš užsienio, iš oro uosto, jūrų uosto ar kitos sausumos atvykimo į šalį vietos į izoliavimo vietą turi vykti nuosavu (nuomotu) transportu arba paprašyti, kad parvežtų giminės ar artimieji. Reikia vengti naudotis viešuoju transportu. Jeigu tenka naudotis viešuoju transportu ar sąlytį turėjusį asmenį, grįžusį iš užsienio, veža kitas asmuo, būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir išlaikyti 1–2 metro atstumą nuo kitų žmonių.

PAKEISTI izoliavimosi vietą galima tik pateikus prašymą NVSC interneto svetainėje ČIA ir gavus leidimą.

Asmenys, grįžę iš paveiktų šalių, gali palikti izoliavimo vietą dėvėdami nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę) be NVSC leidimo ar pranešimo šiais atvejais:

1. kai būtina organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse;

2. nuvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ar mobilųjį punktą tepinėlio iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui ar sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;

3. asmenys, atvykę į Lietuvos Respubliką teisiniais (civilinė metrikacija, notaras ir pan.) ar studijų reikalais, gali nuvykti į studijų ar teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą;

4. dalyvauti savo vestuvėse;

5. aukšto meistriškumo sportininkai, aukšto meistriškumo sporto specialistai, aukšto meistriškumo sporto instruktoriai, sporto medicinos personalas, gali nuvykti į aukšto meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias institucijas ar įstaigas;

6. užsieniečiai, atvykstantys į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, gali nuvykti į teisiniams reikalams tvarkyti ar sveikatos priežiūros paslaugai gauti būtiną vietą;

7. nuvykti į valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas jų kvietimu arba būtiniems reikalams jose tvarkyti;

8. užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ar dirbantys užsienyje, taip pat asmenys, kuriems būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais, gali išvykti iš Lietuvos Respublikos į valstybę, kurioje jie gyvena, dirba ar kurioje bus teikiama sveikatos priežiūros paslauga, nepraėjus 10 dienų izoliavimo laikotarpiui.

Asmenys, grįžę iš šalių, kuriose nustatytas naujos viruso mutacijos plitimas norėdami:

  • pakeisti ar palikti izoliacijos vietą dėl tam tikrų nustatytų priežasčių privalo gauti NVSC leidimą.
  • išvykti iš Lietuvos nepraėjus izoliacijos laikotarpiui į šalį, kurioje gyvenama ar dirbama, privalo pranešti NVSC prieš 24 val. iki išvykimo užpildydami šią elektroninę formą.

Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjęs asmuo gali palikti izoliavimo vietą dėvėdamas nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę) šiais atvejais:

1. organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse;

2. nuvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ar mobilųjį punktą tepinėlio iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui ar sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.

Norint dėl šių priežaščių palikti izoliavimosi vietą, nereikia apie tai pranešti NVSC ar gauti leidimą.

 

Reikia kreiptis į savivaldybės administraciją. Rekomenduojama ne vėliau kaip prieš 24 val. iki atvykimo.

Jeigu izoliavimosi laikotarpiu neturite galimybės dirbti nuotoliniu būdu, galite gauti nedarbingumo pažymėjimą. Kad Jums reikia nedarbingumo pažymėjimo, pažymėkite keliautojo anketoje, kurią pildote prieš grįžtant iš užsienio. Jūsų šeimos gydytojui bus išsiųsta Ppažyma. Jei NVSC pažyma dar nepasiekė Jūsų gydymo įstaigos, kreipkitės į NVSC tel. numeriu (8 5) 264 9676.

 

 

Izoliuoti asmenys, grįžę iš paveiktų šalių, gyvenantys ar dirbantys užsienyje, taip pat asmenys, kuriems būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais, gali išvykti iš Lietuvos Respublikos į valstybę, kurioje jie gyvena, dirba ar kurioje bus teikiama sveikatos priežiūros paslauga, nepraėjus izoliavimo laikotarpiui. 

Pranešimo pateikti NVSC ar gauti leidimą nereikia.

Izoliuoti asmenys, grįžę iš šalių, kuriose nustatytas naujos viruso mutacijos plitimas, gyvenantys ar dirbantys užsienyje, taip pat asmenys, kuriems būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais, gali išvykti iš Lietuvos Respublikos į valstybę, kurioje jie gyvena, dirba ar kurioje bus teikiama sveikatos priežiūros paslauga, nepraėjus nustatytam izoliavimo laikotarpiui, ne vėliau, kaip 24 val. iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos informavę NVSC apie planuojamą išvykimą.

Pranešimą pildyti internetu.

 

 

 

Asmenys, grįžę iš užsienio valstybės, gali gyventi tame pačiame name / bute su nekeliavusiais šeimos nariais ar kitais asmenimis, jeigu šie sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju keliavę ir nekeliavę asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve. Taip pat būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimus. Izoliavimo taisykles rasite ČIA. Šeimos nariai izoliuotis neturi.

Įmonės ar įstaigos darbuotojui diagnozavus COVID-19 ligą, NVSC specialistai susisiekia su administracijos atstovais ir prašo pateikti sąlytį turėjusių darbuotojų kontaktinę informaciją  (jų vardus, pavardes, telefono numerius). Duomenys reikalingi specialistams, kad galėtų informuoti šiuos asmenis, nustatyti, kokios rizikos sąlytį asmuo galėjo turėti su užsikrėtusiuoju ir suteikti rekomendacijas, kaip šiems asmenims reikia elgtis toliau.

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, specialistų vertinimu turėję didelės rizikos sąlytį su užsikrėtusiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), turi būti izoliuoti.
Be to, NVSC specialistai nurodo valyti ir dezinfekuoti aplinką naudojant 0,1 proc. natrio hipochloritą (skiedimas 1:100, jei naudojamas buitinis baliklis, kurio pradinė koncentracija dažniausiai 5 proc.) po valymo neutraliu plovikliu. Paviršius, kuriuos gali sugadinti natrio hipochloritas, reikia valyti 70 proc. koncentracijos etanoliu, prieš tai paviršius nuvalius neutraliu plovikliu.

Valant patalpas, galimai užkrėstas koronavirusais, siūloma naudoti šias asmens apsaugos priemones: daleles filtruojančius FFP2 arba FFP3 respiratorius; akinius arba veido skydelius; vienkartinius ilgarankovius skysčiams nepralaidžius chalatus ir buitines pirštines.

Vienkartinės asmens apsaugos priemonės, kurias naudojo patalpas valęs asmuo, po naudojimo išmetamos kaip užterštos atliekos, daugkartinio naudojimo priemonės turi būti nukenksminamos (dezinfekuojamos) naudojant turimus produktus (pvz., 0,1 proc. natrio hipochloritą arba 70 proc. koncentracijos etanolį). Kai naudojami kiti cheminiai produktai, reikia vadovautis gamintojo rekomendacijomis (tinkamas paruošimas, naudojimas).

Kruopščiai turi būti valomi dažnai liečiami paviršiai, langų, tualeto ir vonios kambario paviršiai. Visus tekstilės gaminius (pvz., patalynę, užuolaidas ir kt.) rekomenduojama skalbti skalbikliu 90 °C temperatūroje. Jei dėl audinių ypatybių negalima naudoti karšto vandens, skalbiant tekstilę reikia naudoti specialias chemines medžiagas (pvz., baliklį arba natrio hipochlorito turinčius produktus, skirtus tekstilės gaminiams).

Su koronaviruso infekcija ir šalyje galiojančia ekstremaliąja padėtimi susijusiais klausimais gyventojai ir ūkio subjektai konsultuojami telefono numeriu (8 5) 264 9676 kasdien (I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45; savaitgaliais – 8:00–17:00).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-28