exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Oro užterštumo poveikis visuomenės sveikatai

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendindamas Nacionalinio oro taršos mažinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 371 „Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo“, 2 priedo „Nacionalinio oro taršos mažinimo plano įgyvendinimo priemonių planas“ 3.2 uždavinio (stiprinti aplinkos oro taršos poveikio sveikatai ir ekosistemoms stebėsenos vykdymą ir jos vertinimo rezultatų viešinimą) P35 priemonę (aplinkos oro taršos poveikio sveikatai vertinimo stiprinimas), parengė Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Mažeikių, Naujosios Akmenės, Jonavos ir Kėdainių miestų 2015–2017 m. aplinkos oro užterštumo mažesnio kaip 2,5 μm aerodinaminio skersmens kietųjų dalelių (KD2,5) poveikio sveikatai vertinimą ir teikia Priešlaikinių mirčių, priskirtinų ilgalaikiam kietųjų dalelių poveikiui, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Mažeikių, Naujosios Akmenės, Jonavos ir Kėdainių miestuose analizės ataskaitą. Vertinimas atliktas vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos AirQ+ įrankiu.

Susipažinti su šios analizės ataskaita

Padidėjus oro taršai kietosiomis dalelėmis, rekomenduojama:

•    sergantiems lėtinėmis ligomis (pvz., astma, širdies ar plaučių ligomis) likti namuose ir stebėti sveikatą;
•    dirbantiems ir sportuojantiems riboti fizinį aktyvumą lauke, būti vietose, kurios yra atokiau nuo judrių gatvių, kitų aplinkos oro taršos šaltinių;
•    dėl darbo ar kitų priežasčių ilgą laiką būnantiems užterštose vietose dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones;
•    atsisakyti kelionių automobiliu, naudotis viešuoju transportu;
•    soduose, priemiesčiuose nekurti laužų, nedeginti atliekų; vengti šildyti patalpas kietu kuru kūrenamais įrenginiais;
•    blogai pasijutus, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

 

Nacionalinis oro taršos mažinimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 371 "Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo";

Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. D1-265/V-436 "Dėl Visuomenės ir suinteresuotų institucijų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius, viršijančius pavojaus ar informavimo slenksčius, tvarkos aprašo patvirtinimo";

Oro užterštumas ir COVID-19:

Kietosios dalelės (angl. PM, particulate matter):

  • Karališkosios draugijos (daugelio žymiausių pasaulio mokslininkų draugija – seniausia nuolat veikianti mokslo akademija) tyrimas apie politinę valią, ir tai, kad KD2,5 poveikis sveikatai iš antropogeninių šaltinių gali būti gerokai mažesnis už dabartinę PSO rekomenduojamą vertę daugelyje pasaulio regionų. The Royal Society. Reducing global air pollution: the scope for further policy interventions (Amann M et al. 2020 Reducing global air pollution: the scope for further policy interventions. Phil. Trans. R. Soc. A 378: 20190331. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2019.0331)
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23