Kosmetikos gaminių ženklinimas

Siekiant įgyvendinti 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių  (toliau – Reglamentas 1223/2009), kuris nustato, kaip kosmetikos produktai turi būti gaminami, ženklinami ir tiekiami rinkai, reikalavimus bei taikant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-634 patvirtintas Kosmetikos gaminių ženklinimo rekvizitų, privalomų pateikti Lietuvos Respublikos valstybine kalba, nurodymo ir nefasuotų kosmetikos gaminių, pakuojamų tik prekybos vietoje pirkėjo pageidavimu arba fasuojamų tiesiogiai parduodant, ženklinimo taisykles, parengta pavyzdinė kosmetikos gaminio etiketė, kurioje nurodyta privaloma kosmetikos gaminio ženklinimo informacija, atitinkanti šių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Ši pavyzdinė etiketė sukurta atsižvelgiant į nustatytus dažnai pasitaikančius kosmetikos gaminių ženklinimo neatitikimus bei pažeidimus. Todėl užtikrinant vartotojų saugą ir sklandų produktų teikimą į rinką būtina laikytis Reglamento 1223/2009 19 straipsnio (Ženklinimas) reikalavimų. Šio straipsnio nuostatose nurodomi ir tam tikri atvejai, kuomet ženklinimo informacija gali kisti arba turi būti papildoma pagal pateiktus reikalavimus.

Įspėjimas! Pateiktas kosmetikos gaminio pavyzdys yra išgalvotas ir negali būti kopijuojamas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-04