Naujausi teisės aktai

Komisijos įgyvendinimo reglamentai: 
 

(ES) Nr. 88/2014

(ES) Nr. 89/2014

(ES) Nr. 90/2014

(ES) Nr. 91/2014

(ES) Nr. 92/2014

(ES) Nr. 93/2014

(ES) Nr. 94/2014

2014 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/397/ES, kuriuo nukeliama patvirtinimo, kad difetialoną ir difenakumą galima naudoti 14-o tipo biocidiniuose produktuose, galiojimo pabaigos data 

2014 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/402/ES dėl biocidinių produktų, kurių sudėtyje yra IPBC, autorizacijos apribojimų, apie kuriuos pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB

 

2012 m. gegužės 22 d.  EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo

 

2014 m. rugsėjo 10 d. LIETUVOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMAS Nr.943 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO Nr. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2014 m. rugpjūčio 4 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1062/2014 DĖL VISŲ ESAMŲ VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ, KURIŲ YRA EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTE (ES) NR. 528/2012 NURODYTUOSE BIOCIDINIUOSE PRODUKTUOSE, SISTEMINGO TYRIMO DARBO PROGRAMOS

 

2014 m . spalio 29 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/756/ES  dėl biocidinių produktų, kurių sudėtyje yra IPBC ir propikonazolio, autorizacijos apribojimų, apie kuriuos pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB

 

2014 m . spalio 29 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/757/ES  dėl biocidinio produkto, kurio sudėtyje yra IPBC, autorizacijos apribojimų, apie kuriuos pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB

 

2014 m . spalio 29 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/758/ES  kuriuo atmetamas atsisakymas išduoti autorizacijos liudijimą biocidiniam produktui, apie kurį pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-28