BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

Pasirinkite Jums rūpimo klausimo temą: 
 

Produktų tipai
Ribiniai produktai
Apdorotieji gaminiai
Sutikimo raštas
Lygiagrečios prekybos leidimas
95 straipsnio sąrašas
Pereinamieji laikotarpiai        
Paraiška
Biocidinių produktų reklama 

Įvairūs 

Produktų tipai

1. Kaip BPR* keičiasi biocidinių produktų tipai (PT) lyginant su nurodytais Nuostatuose (BPD)**? 


* BPR – Reglamentas (ES) Nr. 528/2012
** Nuostatai – Biocidų Biocidų autorizacijos ir registracijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 358 (Žin., 2002, Nr. 79-3361); BPD – Direktyva 98/8/EB

2. Ką daryti, jei mūsų įmonei išduotame biocido autorizacijos liudijime nurodytas biocidinio produkto tipo pavadinimas skiriasi nuo BPR?


1. Kaip BPR* keičiasi biocidinių produktų tipai (PT) lyginant su nurodytais Nuostatuose (BPD)**?

Atsakymas: Nebelieka potipių. Dauguma pasikeitimų susiję su skirtingu vertimu į lietuvių kalbą bei konkretaus PT apibrėžimo patikslinimu. Yra tik keli svarbūs PT pakeitimai; jie paryškinti lentelėje:  
 

Nuostatai (BPD)
BPR
I PAGRINDINĖ GRUPĖ. Dezinfekantai ir bendrosios paskirties biocidai

Šiai grupei nepriskiriami valikliai, kurie nėra skirti biocidiniam poveikiui sukelti, įskaitant plovimo skysčius, miltelius ir panašius produktus.

1 PAGRINDINĖ GRUPĖ. Dezinfekantai
 

Šiems produktų tipams nepriskiriami valymo produktai, kuriais nesiekiama biocidinio poveikio, įskaitant plovimo skysčius, miltelius ir panašius produktus.

1 tipas. Asmens higienos biocidai
Paskirtis – naudoti asmens higienos tikslams.

1 produktų tipas. Asmens higiena

Šios grupės produktai yra biocidiniai produktai, skirti žmogaus higienos tikslams, naudojami ant žmogaus odos ar galvos odos arba naudojant susiliečiantys su žmogaus oda ar galvos oda, kurių pirminė paskirtis dezinfekuoti odą arba galvos odą.

2 tipas. Buitinės paskirties ir visuomenės sveikatos priežiūrai skirti dezinfekantai bei kiti biocidai. Šiam tipui priklauso ir algicidai.

Paskirtis – dezinfekuoti orą, paviršius, medžiagas, įrangą, baldus buityje, visuomeninės paskirties vietose, pramonėje ir sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat plaukimo baseinų, akvariumų, pirčių vandenį, oro kondicionavimo sistemas, sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų sienas, grindis, cheminius tualetus, nuotekas, ligoninių atliekas, žaidimų aikšteles. Šio tipo biocidai negali tiesiogiai liestis su maistu ir pašarais.

2 produktų tipas. Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Produktai, naudojami paviršiams, medžiagoms, įrangai ir baldams, kurie neturi tiesioginio sąlyčio su maistu ar pašarais, dezinfekuoti.

Naudojimo sritys apima, inter alia, plaukimo baseinų, akvariumų, maudyklų ir kitokį vandenį; oro kondicionavimo sistemas; taip pat sienas ir grindis buityje, visuomeninės, pramoninės paskirties ir kitose profesinei veiklai skirtose zonose.

Produktai, naudojami oro, žmonėms ar gyvūnams vartoti neskirto vandens, cheminių tualetų, nuotekų, ligoninių atliekų ir dirvos dezinfekavimui.

Produktai, naudojami kaip algicidai plaukimo baseinų, akvariumų ir kitokio vandens dezinfekavimui ir statybinių medžiagų dezinfekcijai.

Produktai naudojami įterpiant į tekstilės dirbinius, audeklus, kaukes, dažus ir kitus gaminius ar medžiagas, siekiant gauti apdorotus gaminius, turinčius dezinfekcinių savybių.

3 tipas. Veterinarinės higienos biocidai

Paskirtis – veterinarinės higienos tikslams, įskaitant produktus, kurie naudojami gyvūnų auginimo ir laikymo vietose bei transportavimo priemonėse.

3 produktų tipas. Veterinarinė higiena

Produktai, naudojami veterinarinės higienos tikslais, pavyzdžiui, dezinfekavimo priemonės, dezinfekavimo muilai, snukio ar kūno higienos produktai arba antimikrobinio poveikio produktai.

Produktai, naudojami medžiagoms ir paviršiams, susijusiems su gyvūnų laikymu ar vežimu, dezinfekuoti.

4 tipas. Maisto ir pašarų dezinfekantai

Paskirtis – dezinfekuoti maisto, pašarų ir geriamojo vandens (skirto žmonėms ir (arba) gyvūnams) ruošimo, transportavimo, laikymo ir naudojimo įrangą, talpyklas, naudojimo priemones, vamzdynus ir paviršius.

 

4 produktų tipas. Maisto ir pašarų sritis

Produktai, naudojami įrangos, talpų, vartojimo reikmenų, paviršių ar vamzdynų, susijusių su žmonėms ar gyvūnams skirtų maisto produktų ar pašarų (įskaitant geriamąjį vandenį) gamyba, vežimu, laikymu ar vartojimu, dezinfekavimui.

Produktai, naudojami medžiagoms, kurios gali susiliesti su maistu, impregnuoti.

5 tipas. Geriamojo vandens dezinfekantai
Paskirtis – dezinfekuoti žmonių ir (arba) gyvūnų geriamą vandenį.

5 produktų tipas. Geriamasis vanduo

Produktai, naudojami geriamojo vandens, skirto tiek žmonėms, tiek gyvūnams, dezinfekavimui.

II PAGRINDINĖ GRUPĖ. Antiseptikai

Šiai grupei nepriskiriami valikliai, kurie nėra skirti biocidiniam poveikiui sukelti, įskaitant plovimo skysčius, miltelius ir panašius produktus.

 
2 PAGRINDINĖ GRUPĖ. Konservantai

Jeigu nenurodyta kitaip, šie produktų tipai apima tik produktus, skirtus neleisti vystytis mikrobams ir dumbliams.

6 tipas. Supakuotų gaminių antiseptikai
 

Paskirtis – apsaugoti supakuotus gaminius (išskyrus maistą ir pašarus) nuo mikroorganizmų pakenkimų siekiant užtikrinti jų tinkamumo terminą.

 
 

6 produktų tipas. Laikomiems produktams skirti konservantai

Produktai, naudojami pagamintų produktų, išskyrus maisto produktus, pašarus, kosmetikos produktus, vaistus arba medicinos prietaisus, apsaugojimui nuo mikrobų pakenkimų, siekiant užtikrinti jų tinkamumo terminą.

Produktai, naudojami kaip konservantai rodenticidinių, insekticidinių arba kitokių masalų laikymui arba naudojimui.

7 tipas. Plėvelių antiseptikai

Paskirtis – apsaugoti paviršines plėveles ir dangas nuo mikroorganizmų pakenkimų siekiant išsaugoti objektų (pvz.: dažų, plastmasių, tapetų, sienų klijų, rišamųjų medžiagų, popieriaus, meno dirbinių) paviršiaus savybes.

7 produktų tipas. Plėvelių konservantai

Produktai, naudojami apsaugoti paviršines plėveles ar dangas nuo mikrobų pakenkimų arba dumblių augimo siekiant išsaugoti medžiagų ar objektų (pvz., dažų, plastmasių, sandariklių, sienų klijų, rišamųjų medžiagų, popieriaus, meno dirbinių) paviršiaus pradines savybes.

8 tipas. Medienos antiseptikai

Paskirtis – apsaugoti medieną (nuo lentpjūvės darbų pradžios) ir medienos gaminius nuo medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių organizmų bei naikinti tokius organizmus.

8 produktų tipas. Medienos konservantai

Produktai, naudojami medienai nuo lentpjūvės darbų pradžios (ją įskaitant) arba medienos gaminiams apsaugoti nuo medieną ardančių ar jos išvaizdą keičiančių organizmų, įskaitant vabzdžius.

Šiam produktų tipui priklauso prevenciniai ir gydomieji produktai.

9 tipas. Pluošto, odos, gumos ir polimerinių medžiagų antiseptikai

Produktai, skirti apsaugoti pluošto arba polimerines medžiagas (pvz.: odą, gumą, odos, gumos, popieriaus, tekstilės gaminius) nuo mikroorganizmų pakenkimų.

 
 

9 produktų tipas. Pluošto, odos, gumos ir polimerinių medžiagų konservantai

Produktai, naudojami pluošto arba polimerinėms medžiagoms, pvz., odai, gumai, popieriui arba tekstilės gaminiams, apsaugoti nuo mikrobiologinių pakenkimų.

Šiam produktų tipui priskiriami biocidiniai produktai, kurie slopina mikroorganizmų kaupimąsi medžiagų paviršiuje, taigi trukdo arba neleidžia kvapams atsirasti ir (arba) suteikia kitokių privalumų.

10 tipas. Mūro antiseptikai
 

Paskirtis – apsaugoti mūrą ir kitas statybines konstrukcijas (išskyrus medines) nuo mikroorganizmų ir dumblių bei juos naikinti.

10 produktų tipas. Statybinių medžiagų konservantai

Produktai, naudojami mūrui, sudėtinėms medžiagoms ar kitoms statybinėms medžiagoms, išskyrus medieną, apsaugoti kontroliuojant mikrobiologinį ir dumblių poveikį.

11 tipas. Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių antiseptikai

Paskirtis – apsaugoti vandenį ir kitus skysčius, naudojamus šaldymo ir technologinėse sistemose, nuo kenksmingų organizmų (pvz.: mikroorganizmų, dumblių, moliuskų). Šiam tipui nepriklauso biocidai, skirti apsaugoti geriamąjį vandenį.

 

11 produktų tipas. Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai

Produktai, naudojami vandeniui arba kitiems skysčiams, naudojamiems šaldymo ir technologinėse sistemose, apsaugoti nuo kenksmingųjų organizmų (pvz., mikrobų, dumblių ir moliuskų).

Šiam produktų tipui nepriskiriami produktai, naudojami geriamajam vandeniui arba plaukimo baseinų vandeniui dezinfekuoti.

12 tipas. Slimicidai

Paskirtis – apsaugoti pramonėje naudojamas medžiagas, įrangą ir statinius (pvz.: medžio ir popieriaus pulpą, naftos ekstrahavimo poringąjį smėlio sluoksnį) nuo dumblių arba juos naikinti.

 
12 produktų tipas. Slimicidai

Produktai, naudojami pramonėje naudojamoms medžiagoms, įrangai ir konstrukcijoms (pvz., mediena ir popieriaus plaušiena, naftos gavybos poringasis smėlio sluoksnis) apsaugoti nuo dumblių arba kontroliuoti jų augimą.

13 tipas. Metalų apdirbimo skysčių antiseptikai

Paskirtis – apsaugoti skysčius, naudojamus apdirbant metalus, nuo mikroorganizmų pakenkimų.

 

13 produktų tipas. Apdirbimo arba pjovimo skysčių konservantai

Produktai, naudojami skysčiams, skirtiems metalui, stiklui ar kitoms medžiagoms apdirbti ar pjaustyti, apsaugoti nuo mikrobų pakenkimo.

III PAGRINDINĖ GRUPĖ. Kenkėjų kontrolės biocidai
3 PAGRINDINĖ GRUPĖ. Kenkėjų kontrolė
14 tipas. Rodenticidai

Paskirtis – pelių, žiurkių ir kitų graužikų kontrolė.

 
14 produktų tipas. Rodenticidai

Produktai, naudojami pelėms, žiurkėms ar kitiems graužikams kontroliuoti kitais būdais nei juos atbaidant arba priviliojant.  

15 tipas. Avicidai

Paskirtis – paukščių kontrolė.

 
15 produktų tipas. Avicidai

Produktai, naudojami paukščiams kontroliuoti kitais būdais nei juos atbaidant arba priviliojant.

16 tipas. Moliuskocidai
Paskirtis – moliuskų kontrolė.

16 produktų tipas. Moliuskicidai, vermicidai ir kitų bestuburių gyvūnų kontrolės produktai

Produktai, naudojami moliuskams, kirmėlėms ir bestuburiams gyvūnams, kurie nenurodyti su kitais produktų tipais, kontroliuoti kitais būdais nei juos atbaidant arba priviliojant.

17 tipas. Piscicidai

Paskirtis – žuvų kontrolė. Šiam tipui nepriklauso biocidai sergančioms žuvims gydyti.

17 produktų tipas. Piscicidai

Produktai, naudojami žuvims kontroliuoti kitais būdais nei jas atbaidant arba priviliojant.

18 tipas. Insecticidai, akaricidai ir kiti nariuotakojų kontrolės biocidai

Paskirtis – nariuotakojų (pvz.: vabzdžių, voragyvių, vėžiagyvių) kontrolė.

18 produktų tipas. Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Produktai, naudojami artropodams (pvz., vabzdžiams, voragyviams ir vėžiagyviams) kontroliuoti kitais būdais nei juos atbaidant arba priviliojant.

19 tipas. Repelentai ir atraktantai

Paskirtis – kontroliuoti kenksmingus organizmus (bestuburius, pavyzdžiui, blusas ir stuburinius, pavyzdžiui, paukščius) juos atbaidant arba priviliojant. Šiam tipui priklauso tiesiogiai ar netiesiogiai naudojami asmens higienos arba veterinarinės higienos biocidai.

19 produktų tipas. Repelentai ir atraktantai

Produktai, naudojami kenksmingiems organizmams (bestuburiams gyvūnams, pvz., blusoms, ir stuburiniams gyvūnams, pvz., paukščiams, žuvims, graužikams) kontroliuoti juos atbaidant arba priviliojant, įskaitant produktus, kurie naudojami asmens higienos ar veterinarinės higienos tikslais tiesiogiai ant odos arba netiesiogiai žmogaus arba gyvūnų aplinkoje.

IV PAGRINDINĖ GRUPĖ. Kiti biocidai
-

20 tipas. Maisto ir pašarų atsargų antiseptikai

Paskirtis – apsaugoti maisto ir pašarų atsargas nuo kenksmingų organizmų

-

 

20 produktų tipas. Kitų stuburinių gyvūnų kontrolė

Produktai, naudojami stuburiniams gyvūnams, išskyrus nurodytus su kitais šios pagrindinės grupės produktų tipais, kontroliuoti kitais būdais nei juos atbaidant arba priviliojant. Buvęs PT 23

 

4 PAGRINDINĖ GRUPĖ. Kiti biocidiniai produktai

21 tipas. Puvimą stabdantys biocidai
 

Paskirtis – apsaugoti laivus, akvakultūrinę įrangą ir vandens statinius nuo puvimą sukeliančių organizmų (mikroorganizmų, aukštesniųjų augalų ir gyvūnų rūšių) veisimosi ir augimo.

21 produktų tipas. Nuo apaugimo apsaugantys produktai

Produktai, naudojami laivams, akvakultūros įrangai arba kitoms vandenyje naudojamoms konstrukcijoms apsaugoti nuo organizmų (mikrobų ir aukštesniųjų augalų arba gyvūnų rūšių) įsikūrimo ir augimo.

22 tipas. Balzamavimo ir taksiderminiai skysčiai

Paskirtis – dezinfekuoti ir konservuoti žmogaus ar gyvūno kūną ar jo dalis.

 

22 produktų tipas. Balzamavimo ir taksiderminiai skysčiai

Produktai, naudojami mirusio žmogaus ar kritusio gyvūno kūnui arba jo dalims dezinfekuoti ir konservuoti.

23 tipas. Kitų stuburinių kontrolės biocidai
Paskirtis – plėšrūnų kontrolė.

Žr. PT 20

 


2. Ką daryti, jei mūsų įmonei išduotame biocido autorizacijos liudijime nurodytas biocidinio produkto tipo pavadinimas skiriasi nuo BPR?

Atsakymas: Skirtumas atsirado ne dėl pareiškėjo ar Lietuvos biocidinių produktų kompetentingos įstaigos, kuri išdavė liudijimą, kaltės. Autorizacijos liudijimo turėtojas gali kreiptis į liudijimą išdavusią įstaigą dėl liudijimo patikslinimo.
 

Ribiniai produktai 

Kosmetika

1. Kaip atskirti kosmetikos gaminį nuo biocidinio produkto?
2. Kokios biocidinę funkcijos yra laikomos būdingomis kosmetinei funkcijai?
3. Kokiais atvejais biocidinė funkcija laikoma pagrindine (ne antrine kosmetikos gaminio funkcija)?
4. Ar tam pačiam produktui gali būti taikomi kosmetikos gaminius ir biocidinius produktus reglamentuojantys teisės aktai?

5. Kokie biocidinių produktų tipai dažniausiai gali būti supainioti su kosmetikos gaminiais?
6. Kokios deklaracijos rodo, kad produktas yra biocidinis produktas, o ne kosmetikos gaminys?

Vaistai

7. Kaip įteisinti odos antiseptikus?


Medicinos prietaisai

8. Ar galima asmens sveikatos priežiūros įstaigose tą patį dezinfekantą naudoti medicinos prietaisams ir kitiems objektams dezinfekuoti?


Apdorotieji gaminiai
1. Kaip atskirti kosmetikos gaminį nuo biocidinio produkto?

Jei produktas turi biocidinę funkciją, būdingą kosmetinei funkcijai, arba jei biocidinė funkcija yra antrinė kosmetikos produkto funkcija, produktui taikomi tik kosmetikos produktų srities teisės aktai.

Produkto priskyrimas atitinkamai produktų grupei yra atliekamas kiekvienu individualiu atveju, įvertinus visas produkto charakteristikas (pvz., jo apibūdinimą, sudėtį, teiginius). Produkto atskyrimo procesas pradedamas nuo produkto apibrėžimo, kuriame nurodytas produkto naudojimo būdas ir tikslas, įvertinimo.

Kosmetikos gaminio pagrindinis tikslas yra tik/ar daugiausiai valyti kvėpinti pakeisti išvaizdą, koreguoti kvapą, apsaugoti, palaikyti jų gerą būklę. Ši pagrindinė gaminio funkcija gali būti neatskiriama nuo antrinės gaminio funkcijos, kuri gali būti ne kosmetinė. Šiuo atveju produktui taikomi kosmetikos gaminių teisės aktų reikalavimai, užtikrinant, kad apibūdinant gaminį būtų aišku, kad ne kosmetiniai teiginiai (pvz. antibakterinis) yra antraeiliai, neatskiriami nuo pagrindinės gaminio funkcijos (pvz. suteikti gerą kvapą, saugoti nuo prakaitavimo).

Jeigu vidutiniam vartotojui sudaromi pagrįsti lūkesčiai, kad produktas saugo visuomenės sveikatą, kontroliuodamas infekcijos sukėlėjus, toks produktas laikomas biocidiniu produktu ir jam taikomi tik biocidinių produktų teisės aktų reikalavimai.

 

 

2. Kokios biocidinę funkcijos yra laikomos būdingomis kosmetinei funkcijai?

Sprendžiama vadovaujantis principais, pateiktais šiuose pavyzdžiuose:
- Dezodorantai. Sudėtyje esantys biocidiniai produktai gali prisidėti prie siekiamo razultato. Viena iš dezodorantų kosmetinių funkcijų yra kontroliuoti kūno kvapą, skleidžiamą bakterijų (įskaitant prakaito skaidymo produktus). Ši kosmetinė funkcija atkliekama keliais mechanizmais, įskaitant ir antibakterinį poveikį.

 

- Šampūnai nuo pleiskanų. Pleiskanojimą paprastai sukelia kelios priežastys, įskaitant ir odos mikroorganizmų apykaitos produktus. Tokių šampūnų sudėtyje esančios medžiagos dažnai turi ir priešmikrobinį, priešgrybelinį poveikį, ir taip padeda kontroliuoti odos mikroorganizmus, kurie turi įtakos pleiskanų susidarymui.

- Dantų pastos ir burnos skalavimo skysčiai. Burnos mikrofloros kontrolė yra būdinga burnos higienos produktų funkcija. Ši funkcija atliekama ne tik pašalinant bakterijas, bet ir dėl produkto sudėtyje esančių medžiagų (paviršinio aktyvumo medžiagų, kvėpiklių, pavyzdžiui, mentolio, konservantų) antimikrobinių savybių.
 

3. Kokiais atvejais biocidinė funkcija laikoma pagrindine (ne antrine kosmetikos gaminio funkcija)?

Kai produktas tiekiamas deklaruojant infekcinių mikroorganimų kontrolę saugant visuomenės sveikatą. Kai (atsižvelgiant ir į vidutinio vartotojo požiūrį) deklaruojama mikroorganizmų kontrolė viršija asmens higienos poreikius, tokia funkcija laikoma pagrindine.
 


4. Ar tam pačiam produktui gali būti taikomi kosmetikos gaminius ir biocidinius produktus reglamentuojantys teisės aktai?

Ne, išskyrus keletą atvejų. Pavyzdys, kai taikomas dvigubas reglamentavimas, yra priemonė nuo įdegimo saulėje su vabzdžius atbaidančiomis savybėmis (abi funkcijos – kosmetinė ir biocidinė – yra pagrindinės). Tokie atvejai vengtini, ypač atsižvelgiant į Europos Teisingumo Teismo 1991 m. kovo 21 d. sprendimą byloje C-60/89, ECR 1991, p. I-01547 (Teismas išaiškino, kad kai produktas tiekiamas siekiant tam tikros naudos sveikatai ir patenka į kelių sričių teisės aktų reguliavimo sritis bei atitinka kelių produktų kategorijų apibrėžimus (tuo atveju – kosmetikos produktų ir vaistų) ir vienos srities teisės aktai nustato griežtesnius reikalavimus dėl pasekmių visuomenės sveikatai (tuo atveju – vaistų), produktui turėtų būti taikomi griežtesnius reikalavimus nustatantys teisės aktai.

 

5. Kokie biocidinių produktų tipai dažniausiai gali būti supainioti su kosmetikos gaminiais?


Dėl sąlyčio su žmogaus oda į kosmetikos gaminius gali būti panašūs 1 produktų tipo (asmens higienos) biocidiniai produktai. Šie produktai skirti žmogaus higienos tikslams, naudojami ant žmogaus odos ar galvos odos arba naudojant susiliečiantys su žmogaus oda ar galvos oda, kurių pirminė paskirtis dezinfekuoti odą arba galvos odą. Taip pat į kosmetikos gaminius gali būti panašūs 19 produktų tipo biocidiniai produktai (repelentai), kurie naudojami kenksmingiems organizmams (bestuburiams gyvūnams, pvz., blusoms, ir stuburiniams gyvūnams, pvz., paukščiams, žuvims, graužikams) kontroliuoti juos atbaidant arba priviliojant, įskaitant produktus, kurie naudojami asmens higienos ar veterinarinės higienos tikslais tiesiogiai ant odos arba netiesiogiai žmogaus arba gyvūnų aplinkoje.

6. Kokios deklaracijos rodo, kad produktas yra biocidinis produktas, o ne kosmetikos gaminys?

Kaip minėta 3 atsakyme, deklaracija dėl infekcinių mikroorganizmų kontrolės siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, kuri viršija asmens higienos poreikius visuomenės sveikatos apsaugos tikslais. Nesvarbu, kur nurodoma produkto paskirtis ir savybės – etiketėje, reklaminėje medžiagoje, produkto informacijoje, kad produktas yra biocidinis produktas rodo šie žodžiai:
- Užmuša iki 99.9% bakterijų
- Unikali antibakterinė sudėtis
- Antivirusinis (ir kiti tos pačios prasmės žodžiai)
- Priešgrybelinis (ir kiti tos pačios prasmės žodžiai)
- Užmuša daug rušių mikrobų
- Rankų (ar kitų kūno dalių) dezinfekcija


7. Kaip įteisinti odos antiseptikus?

Odos antiseptikai, skirti tik nepažeistos (sveikos) odos antiseptikai prieš medicinines intervencijas (pvz., operacinio lauko paruošimui, prieš punkcijas, injekcijas, kraujo paėmimą diagnostikos tikslais) ir (ar) rankų (higieninei bei chirurginei) antiseptikai, Lietuvoje yra priskirtini biocidiniams produktams (1 produktų tipo biocidiniams produktams) ir turi būti autorizuojami kaip biocidiniai produktai. Tais atvejais, kai odos antiseptikai yra skirti gydymui (pvz., nudegimų, žaizdų, odos ligų ir pan. gydymui) ir infekcijos prevencijai (pvz., nepažeistos odos antiseptikai), jie turi būti priskiriami vaistams ir reguliuojami kaip vaistai.

 

8. Ar galima asmens sveikatos priežiūros įstaigose tą patį dezinfekantą naudoti medicinos prietaisams ir kitiems objektams dezinfekuoti?

Nėra nustatytas draudimas tą patį dezinfekantą asmens sveikatos priežiūros įstaigose naudoti medicinos prietaisams ir kitiems objektams dezinfekuoti. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, siekiančios tą patį dezinfekantą naudoti medicinos prietaisams bei kitiems objektams dezinfekuoti, turi įsitikinti, kad tas dezinfekantas įteisintas pagal medicinos prietaisų ir biocidinių produktų teisės aktų reikalavimus; medicinos prietaisus dezinfekuoti tik pagal tuos naudojimo reikalavimus, kurie nustatyti šiai dezinfekanto paskirčiai, o kitus objektus (ne medicinos prietaisus) dezinfekuoti tik pagal reikalavimus, nustatytus biocidinio produkto autorizacijos liudijime. 

Sutikimo raštas 
 

1. Kas tai yra sutikimo raštas (SR)?
2. Kokie reikalavimai SR?
3. Kaip SR reikėtų įrašyti prašymą dėl duomenų konfidencialumo?
4. Kiek laiko galioja SR?
5. Kaip Vilniaus visuomenės sveikatos centras užtikrina, kad laikomasi SR nurodytų sąlygų?


1. Kas tai yra sutikimo raštas (SR)?

SR yra duomenų savininko ar jo atstovo deklaracija, kuria kompetentingai institucijai (KI) leidžiama naudoti duomenis trečiųjų asmenų (naudos gavėjų) naudai.


2. Kokie reikalavimai SR?

Priimami tik popieriniai pasirašyti originalai.
Siūloma naudotis standartine ES forma. 
Atkreipiame dėmesį, kad standartinėje ES formoje nurodyti minimalūs būtini duomenys. SR gali būti pateikiamas ir bet kuria kita forma ir su daugiau, negu nurodyta, duomenų.
 


3. Kaip SR reikėtų įrašyti prašymą dėl duomenų konfidencialumo?

Prašymai SR nerodyti duomenų naudos gavėjui yra pertekliniai. SR yra raštiškas leidimas naudoti duomenis tik KI, ir tik autorizacijos tikslais.


4. Kiek laiko galioja SR?

SR turi būti galiojantis tuo metu, kai išduodamas autorizacijos liudijimas. Į jokius kitus galiojimo terminus dėmesys nekreipiamas.


5. Kaip Nacionalinis visuomenės sveikatos centras užtikrina, kad laikomasi SR nurodytų sąlygų?

Bet kokios SR įrašytos sąlygos, viršijančios Reglamento (ES) Nr. 528/2012 reikalavimus, niekaip neįparegoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro.


95 straipsnio sąrašas

2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo 95 straipsnio 1 dalis nustato, kad veikliosios medžiagos ir (arba) produkto tiekėjas turi būti įrašytas į šiame straipsnyje nurodytą sąrašą (95 straipsnio sąrašas) arba turėtų sąraše esančio asmens sutikimo raštą.


Europos cheminių medžiagų agentūra 2014 m. spalio 24 d. paskelbė sąrašą savo tinklapyje: http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/active-substance-suppliers


Minėto 95 straipsnio 2 dalis nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. draudžia tiekti rinkai biocidinius produktus, kai neįvykdyti šio straipsnio reikalavimai. Įgyvendindamas šią nuostatą, Vilniaus VSC nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. tokiais atvejais panaikins biocidinio produkto autorizacijos liudijimų galiojimą.


Biocidinio produkto autorizacijos liudijimų turėtojams siūlome patikrinti, ar įvykdyti reikalavimai dėl 95 straipsnio sąrašo. Radus neatitiktį, siūlome imtis priemonių, kad medžiagos ir (arba) produkto tiekėjas būtų įrašytas į minėtą sąrašą, arba gauti iš jau įrašytų tiekėjų sutikimo raštą. Primename, kad apie biocidinio produkto veikliosios medžiagos tiekėjo pakeitimą turite pranešti Vilniaus VSC prieš pakeitimą.

2015 m. liepos 15 d. papildymas. Tiekiantys biocidinį produktą asmenys atitiktį 95 straipsnio 2 dalies reikalavimams gali įrodyti ir pateikę tiekimą patvirtinančią formą.

Pereinamieji laikotarpiai 

1. Kiek laiko galima taikyti pereinamojo laikotarpio priemones po veikliosios medžiagos patvirtinimo?

Atsakymas: 
 

BPR 89.2 str. (su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 334/2014) leidžia konkrečiam biocidiniam produktui taikyti pereinamojo laikotarpio priemones ne ilgiau kaip 3 metus po paskutinės veikliosios medžiagos, kuri turi būti tvirtinama, patvirtinimo. 

Tačiau jei konkretaus biocidinio produkto paskutinė veiklioji medžiaga buvo įrašyta į Direktyvos 98/8/EB I priedą ir atitikties data yra ankstesnė nei 2013 m. rugsėjo 1 d. (BPR taikymo pradžios data), 3 metų pereinamojo laikotarpio priemonės šiam produktui negali būti taikomos.

Autorizacijos liudijimų turėtojai, pageidaujantys pratęsti nacionalinių biocidinio produkto autorizacijos liudijimų galiojimą pagal naująją BPR 89.2 straipsnio nuostatą, gali pateikti prašymą Vilniaus visuomenės sveikatos centrui. 

2. Kokio dydžio valstybės rinkliava imama už biocidinių produktų autorizavimą taikant Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 2 dalies pereinamojo laikotarpio priemones?

Atsakymas:

Rinkliavos dydis yra nustatytas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.29 punkte:

4.29. už paraiškos įvertinimą ir vertinimo pažymos išdavimą taikant Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 2 dalies pereinamojo laikotarpio priemones:       

4.29.1.           autorizuojant biocidinį produktą             1 351 Eur;

4.29.2.           autorizuojant biocidinį produktą, pasibaigus ankstesnio autorizacijos liudijimo galiojimo laikui   721 Eur;

4.29.3.           autorizuojant biocidinį produktą, kai biocidinis produktas panašus į to paties pareiškėjo jau autorizuotą biocidinį produktą (to paties produktų tipo, tos pačios paskirties, su tomis pačiomis veikliosiomis medžiagomis) 278 Eur;

4.29.4.           keičiant biocidinio produkto autorizacijos sąlygas, išskyrus autorizacijos liudijimo patikslinimą 711 Eur.Biocidinių produktų reklama

Kokie reikalavimai nustatyti biocidinių produktų reklamai?

Visi biocidinių produktų reklaminiai skelbimai turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytus reikalavimus ir juose taip pat turi būti sakiniai „Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.“ Šie sakiniai turi aiškiai išsiskirti iš viso reklaminio teksto ir būti įskaitomi. Reklamuotojai privalomuose sakiniuose žodį „biocidiniai produktai“ gali pakeisti aiškiomis nuorodomis į reklamuojamo produkto tipą. Biocidinių produktų reklamoje apie šiuos produktus negali būti kalbama taip, kad būtų klaidinama dėl produkto keliamos rizikos žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai arba aplinkai ar jo efektyvumo. Biocidinio produkto reklamoje niekuomet negalima nurodyti: „mažos rizikos produktas“, „netoksiškas“, „nekenksmingas“, „natūralus“, „nesukeliantis žalos aplinkai“, „nekenkia gyvūnams“ ar kitų panašių teiginių. 

Įvairūs 

1. Kaip etiketėje nurodyti, kad biocidinis produktas skirtas vaikams?

Atsakymas: Reglamento (ES) Nr. 528/2012, ypač jo 1(1), 3(1)(ad) ir 69(2) straipsnių nuostatų tikslas apsaugoti žmonių, ypač vaikų, sveikatą.
Tais atvejais, kai biocidinis produktas gali būti naudojamas ir vaikams, jo naudojimas (įskaitant mažiausią efektyvią dozę/koncentraciją ir kitas specifines sąlygas vaikams)  turi būti tiksliai aprašytas naudojimo instrukcijoje.
„Vaikai“ ir panašūs žodžiai biocidinio produkto pavadinime, kuris yra labiausiai į akis krentanti etiketės dalis, pažeidžia minėtų Reglamento (ES) Nr. 528/2012 straipsnių nuostatas ir yra neleistini.

2. Kaip perženklinti pagal CLP reglamentą biocidinius produktus, autorizuotus taikant pereinamojo laikotarpio priemones pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 2 dalį?

Atsakymas: Autorizacijos liudijimo turėtojas turi pateikti VVSC prašymą patikslinti autorizacijos liudijimą ir ženklinimo pagal CLP reglametą (Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008) duomenis (etiketės projektą, biocidinio produkto ir jo sudedamųjų dalių saugos duomenų lapus). VVSC informuos pareiškėją apie valstybės rinkliavą (31 Lt (8,98 EUR)). Sumokėjus rinkliavą, bus patikslintas autorizacijos liudijimo priedas – etiketė, nurodant aktualios redakcijos galiojimo pradžios datą. Liudijimo numeris nesikeis. 

3. Ar leidžiamas produkto pavadinimas su skiemeniu EKO arba BIO?

Atsakymas: Reglamento (ES) Nr. 528/2012 69(2) straipsnis draudžia produkto etiketėje bet kokiu būdu nurodyti, kad šis produktas yra natūralus, aplinkai draugiškas ir pan.
Skiemenys  EKO (anglų k. ECO), BIO ir pan. biocidinio produkto pavadinime, kuris yra labiausiai į akis krentanti etiketės dalis, pažeidžia minėto Reglamento (ES) Nr. 528/2012 straipsnio nuostatas ir yra neleistini.

4. Ar kandžių stebėsenos gaudyklėms yra taikomi Reglamento (ES) Nr. 528/2012 reikalavimai?

Atsakymas:
Kandžių gaudyklės, kurių sudėtyje yra kandžius pritraukiančių medžiagų, gali būti laikomos, arba biocidiniais produktais, kuriems taikomas atitinkamas reguliavimas, arba stebėsenos (monitoringo) gaudyklėmis, kurių paskirtis aptikti kandžius patalpose ir kurioms Biocidinių Produktų Reglamentas nėra taikomas. Biocidinių Produktų Reglamento 3-io straipsnio 1-oje dalyje pateiktas apibrėžimas apibūdina biocidinius produktus kaip medžiagą ar mišinį vartotojui teikiama forma, kurie sudaryti iš vienos ar daugiau veikliųjų medžiagų, kurių paskirtis yra naikinti, sulaikyti, padaryti nekenksmingus bet kokius kenksmingus organizmus, užkirsti kelią jų poveikiui arba juos kontroliuoti bet kokiais, išskyrus fiziniais ar mechaniniais, būdais. Biocidinių produktu taip pat laikomas apdorotas gaminys, kuris visų pirma atlieka biocidinę funkciją. Jei kandžių gaudyklės naudojamos tam, kad pritrauktų ir kontroliuotų (pvz., sunaikintų, sustabdytų poravimosi procesą) kandžius, tai šios gaudyklės yra laikomos biocidiniais produktais pagal aukščiau nurodytą apibrėžimą ir yra priskiriamos 19-tam produktų tipui, kuris yra apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V-ame priede. Tačiau, kai gaudyklių aprašyme nurodyta, kad šios gaudyklės skirtos tik stebėsenos tikslams (pvz., aptikti kandis patalpose), tačiau neskirtos jų kontrolei, tokios gaudyklės nėra laikomos  biocidiniais produktais ir joms nėra taikomi Reglamento (ES) Nr. 528/2012 reikalavimai. Du gaudyklių pavyzdžių aprašymai pateikti žemiau: 1. Informacija produkto A etiketėje: „Kandžių stebėsenos gaudyklė, kurios sudėtyje yra kandžių feromonų, pritraukianti ir iš karto sunaikinanti kandžių patinus“ nurodo, kad ši gaudyklė yra biocidinis produktas; 2. Informacija produkto B etiketėje: „Kandžių gaudyklė, kurios sudėtyje yra kandžius pritraukiančių medžiagų. Gaudyklė skirta nustatyti, ar patalpose yra kandžių ir priklausomai nuo rezultatų padėtų tinkamai pasirinkti priemones tolimesniam jų naikinimui“ nurodo, kad šis produktas skirtas tik kandžių buvimo įvertinimui, o ne jų kontrolei, todėl šis produktas nėra biocidinis produktas ir jam nėra taikomi BPR reikalavimai.

Apdorotieji gaminiai

Kas tai yra apdoroti gaminiai ir kokie reikalavimai jiems taikomi?

Apdorotas gaminys yra medžiaga, mišinys arba gaminys, kurie apdoroti vienu ar daugiau biocidinių produktų, arba į kuriuos sąmoningai įdėta vienas arba daugiau biocidinių produktų  

,,Apdorotas“ reiškia, kad medžiaga, mišinys, gaminys arba jo dalis (kai taikytina) buvo paveikti biocidiniu produktu. ,,Specialiai įdėta“ reiškia, kad biocidinis produktas buvo panaudotas tokiu būdu (paprastai apdoroto gaminio gamybos metu), kad jis išliko medžiagoje, mišinyje arba gaminyje (tapo jo dalimi).Taikant BPR nuostatas, šis skirtumas praktiškai nesvarbus.

Apdoroto gaminio funkcija yra numatytoji gaminio paskirtis, kuriai gaminys tiekiamas, ir kurią jis atlieka vienu ar keliais būdais. Apdorotas gaminys gali turėti daugiau negu vieną funkciją, jei turi daugiau negu vieną paskirtį.

Biocidinė funkcija reiškia bet kokių kenksmingų organizmų kontrolę. Apdorotas gaminys su biocidine funkcija yra gaminys, tarp kurio numatytųjų paskirčių yra bent viena, skirta kontroliuoti kenksmingus organizmus. Ši funkcija neskirta apsaugoti patį gaminį ar kitas jo funkcijas, bet papildoma.

,,Apdorotas gaminys, kuris visų pirma atlieka biocidinę funkciją“ yra apdorotas gaminys su viena ar keliomis finkcijomis, tarp kurių biocidinė funkcija yra pirmaeilė, pirmos svarbos ar vertės lyginant su kitomis apdoroto gaminio funkcijomis. Savaime aišku, kad apdorotas gaminys su viena funkcija, kuri yra biocidinė, visų pirma atlieka biocidinę funkciją.  Apdorotas gaminys, kuris visų pirma atlieka biocidinę funkciją, laikomas biocidiniu produktu.

Jei medžiaga ar mišinys, tokios formos, kokios tiekiamas vartotojui, turi numatytąją biocidinę funkciją, jam taikomas biocidinio produkto apibrėžimas. Šiuo atveju nesvarbu, ar biocidinė funkcija yra pirmaeilė, ar ne.

BPR nuostatos taikomos apdorotiems gaminiams tokios formos, kokios jie tiekiami vartotojui (toliau taip pat vadinama ,,pagaminti daiktai“). Akivaizdu, kad jau pagamintas daiktas, kuris apdorotas biocidiniu produktu, yra apdorotas gaminys.  Kita vertus, biocidinis produktas į gaminį gali būti įdėtas bet kuriame gamybos etape. Tačiau apdorotą gaminį kvalifikuojantis požymis ,,specialiai įdėta“ reiškia, kad biocidinio produkto įdėta siekiant gaminiui suteikti biocidinę savybę (arba net funkciją). Tokiu specialiu įdėjimu siekiama pagamintam daiktui suteikti geresnes ar pageidaujamas savybes (pvz., apsaugoti nuo biologinio suirimo saugojimo ar naudojimo metu). Remiantis kvalifikuojančiu požymiu ,,specialiai įdėta“, apdorotiems gaminiams nepriskiriamos medžiagos, mišiniai, gaminiai ir jų dalys, kurie buvo apdoroti arba į kuriuos įdėta biocidinio produkto, tačiau apdorojimo ar įdėjimo tikslas buvo tik atlikti specifinę biocidinę funkciją gamybos proceso metu, o ne suteikti tiekiamam į rinką pagamintam daiktui numatytąją funkciją.

Jei apdorotas gaminys buvo paveiktas biocidiniu produktu, jo etiketėje būtina nurodyti tik tas veikliąsias medžiagas, kurios gaminiui suteikia deklaruojamas savybes, arba kai to reikalauja veikliosios medžiagos patvirtinimo sąlygos.

Terminas ,,tiekimas rinkai“ taikomas kiekvienam individualiam produktui, o ne produktų tipui, nesvarbu, ar toks produktas gaminamas serijomis, ar ne. Tai reiškia, kad net jei produkto modelis ar tipas buvo tiekiamas rinkai prieš įsigaliojant BPR, to paties modelio ar tipo individualūs produktai, patiekti rinkai po 2013 m. rugsėjo 1 d., turi atitikti naujus reikalavimus.

Pakuotė nėra gaminio dalis, ji yra atskiras gaminys. Pakuotės, kurios atitinka ,,apdoroto gaminio“ sąvokos apibrėžimą, turi tenkinti BPR reikalavimus. Importuotojai, tiekiantys rinkai supakuotą apdorotą gaminį, turi išsiaiškinti, ar pakuotė pati nėra apdorotas gaminys (taiga, ar reikia laikytis pakuotei taikytinų BPR apdorotų gaminių reikalavimų).

Apdorotų gaminių ir kitų produktų kategorijų pavyzdžiai

Biocidinis produktas

Apdorotas gaminys

Neapdorotas gaminys

Dezinfekuojanti servetėlė

Gaminys, į kurį įdėta dezinfekanto siekiant paviršiui suteikti antimikrobinių savybių (pvz., pjaustymo lenta ar įranga maisto gamyboje)

Dezinfekuoti komponentai ir tarpiniai gaminiai, kurie patys nėra tiekiami rinkai

 

Gaminys (rinkai tiekiamos formos), kuris buvo dezinfekuotas siekiant padaryti jį steriliu arba sumažinti jo mikrobinę taršą

 

 

Medienos gaminys arba kompleksinio gaminio medinės dalys, impregnuotos insekticidiniu medienos konservantu siekiant apsaugoti nuo vabzdžių

Kompleksinio gaminio medinės dalys arba tarpiniai gaminiai, kurie patys nėra tiekiami rinkai, apdoroti insekticidu (pvz., fumiguojant) siekiant sunaikinti jau esančius vabzdžius  

 

Medienos gaminys, apdorotas insekticidu (pvz., fumiguojant) siekiant sunaikinti jau esančius vabzdžius

 

 

Specialus popierius, į kurį įdėta konservanto siekiant apsaugoti pagamintą daiktą jo naudojimo metu (pvz., pelijimui atsparus popierius)

Popierius, pagamintas iš popieriaus pulpos (celiuliozės), kurioje buvo konservanto siekiant apsaugoti pačią pulpą (vandeninį mišinį) saugojimo prieš naudojimą metu; taip pat iš kitų ingredientų (krakmolo, dažiklių, dangų ir užpildų), kuriuose buvo konservanto siekiant apsaugoti tuos ingredientus saugojimo metu

 

 

Popierus, kurį gaminant popieriaus gamybos įrangoje ar cirkuliaciniame vandenyje buvo naudojami slimicidai siekiant juos apsaugoti nuo gleivių susidarymo

 

Dažai, klijai, rašalas ir pan. mišiniai, į kuriuos įdėta supakuotų gaminių konservantų

 

Kompleksiniai gaminiai su dažais, klijais, rašalu ir pan., kai į dažus, klijus, rašalą ir pan. įdėta laikomų produktų konservantų siekiant juos apsugoti saugojimo metu, su sąlyga, kad konservantai nebeturi apsauginės funkcijos pagamintuose daiktuose

 

 

Dažai su priedu, kai į priedą įdėta laikomų produktų konservantų siekiant apsaugoti tą priedą jo saugojimo metu, su sąlyga, kad konservantai nebeturi apsauginės funkcijos pagamintuose dažuose

Dažai ir dangos, į kuriuos įdėta fungicido, siekiant sunaikinti esamą pelėsį (priešpelėsiniai dažai)

Dažai ir dangos, į kuriuos įdėta fungicide siekiant prailginti padengtos dangos tarnavimo laiką

 

Dažai ir dangos, skirtos apsaugoti paviršių nuo mikroorganizmų įsikūrimo ir augimo siekiant sukurti aplinką be mikrobinės taršos (pvz., ligoninėse)

 

 

 

Kompleksiniai gaminiai su, pvz., dažais, klijais, į kuriuos įdėta plėvelių konservantų siekiant apsaugoti dažų, klijų sluoksnį kompleksinio gaminio naudojimo metu

 

 

Odos gaminiai (batai, kėdės) su fungicidais, apsaugančiais nuo odos irimo

 

 

Tekstilė, tekstilės komponentai kompleksiniuose gaminiuose, kai tekstilėje yra konservanto siekiant pailginti jos naudojimo laiką (taip pat ir daugiakomponenčiuose gaminiuose)

 

 

Tekstilė, tekstilės komponentai kompleksiniuose gaminiuose, kai tekstilėje yra nemalonų kvapą skleidžiančių bakterijų kontrolei skirto biocidinio produkto (taip pat ir daugiakomponenčiuose gaminiuose)

 

 

Virtuvės kempinė, apdorota siekiant sulaikyti mikroorganizmų dauginimąsi naudojimo metu

 

Tinklelis nuo vabzdžių, apdorotas insekticidu ar vabzdžių repelentu

Plastikiniai gaminiai, kompleksinių gaminių plastikiniai komponentai, kuriuose yra konservantų, saugančių tuos gaminius ar komponentus nuo kenksmingų organizmų ir pailginančių tanavimo laiką

Plastikiniai gaminiai, kompleksinių gaminių plastikiniai komponentai, pagaminti iš medžiagų (monomerų, polimerizacijos pagalbinių medžiagų ir pan.), kai tose medžiagose buvo konservantų siekiant jas apsaugoti saugojimo ir gamybos metu, su sąlyga, kad konservantai nebeturi apsauginės funkcijos pagamintuose daiktuose

Vabzdžius atbaidančios apyrankės

 

 

Priešpelėsiniai dažai

Žvejybos ar žemės ūkio įranga, laivai, apdoroti nuo apaugimo apsaugančiais produktais

 

 

Gyvūnų iškamšos, impregnuotos taksiderminiais skysčiais (pvz., su insekticidais ar konservantais)

 

 
Lygiagrečios prekybos leidimas 

Kas tai yra lygiagrečios prekybos leidimas?

 

Atsakymas:

Lygiagrečios prekybos leidimas (toliau – LPL) yra vienas iš biocidinio produkto įteisinimo būdų. Kaip ir biocidinio produkto autorizacijos liudijimas, šis leidimas suteikia teisę tiekti rinkai ir naudoti biocidinį produktą Lietuvoje.

Kokiems biocidiniams produktams gali būti išduotas lygiagrečios prekybos leidimas?

Atsakymas:

LPL gali būti išduotas kitoje valstybėje narėje autorizuotam biocidiniam produktui, kuris yra identiškas Lietuvoje autorizuotam biocidiniam produktui (toliau – referencinis produktas).

Kokie reikalavimai gauti lygiagrečios prekybos leidimą?

Atsakymas:

Svarbiausias reikalavimas – paraiškoje būtina įrodyti abiejų biocidinių produktų identiškumą. Kiti paraiškos reikalavimai nurodyti BPR 53 straipsnio 4 dalyje (išskyrus h) punktą).

Kaip sužinoti, kad biocidiniam produktui išduotas lygiagrečios prekybos leidimas?

Atsakymas:

Informacija apie biocidinius produktus, kuriems išduotas LPL, kaip ir informacija apie kitais būdais įteisintus biocidinius produktus, skelbiama viešoje NVSC biocidinių produktų duomenų bazėje. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-11