Informacija asmens sveikatos priežiūros įstaigoms

Rizikos sirgti tuberkulioze asmenų grupės:

 • asmenys, turėję artimą sąlytį su atvira tuberkulioze sergančiu: kartu būnantys šeimos nariai ar kiti asmenys, būnantys tose pačiose patalpose (kambaryje, bute ar individualiame name ir pan.), kartu dirbantys, besimokantys asmenys;
 • asmenys, užsikrėtę žmogaus imunodeficito virusu;
 • asmenys, priklausomi nuo alkoholio, narkotinių ir kitų psichoaktyvių medžiagų;
 • asmenys, esantys laisvės atėmimo vietose;
 • asmenys, gyvenantys uždaruose kolektyvuose (slaugos ir globos įstaigose, nakvynės namuose ir pan.);
 • asmenys, kurių sveikatos būklė didina riziką susirgti tuberkulioze:
  • persirgę tuberkulioze, turintys latentinę tuberkuliozę (esant teigiamam tuberkulino ar serologiniam mėginiui dėl tuberkuliozės, be klinikinių ir radiologinių ligos simptomų, tuberkuliozės mikobakterijų nerandama);
  • sergantys onkologinėmis ligomis;
  • patyrę skrandžio ar žarnų rezekciją;
  • sergantys cukriniu diabetu;
  • sergantys lėtiniu inkstų nepakankamumu;
  • turintys kūno masės indeksą 10 procentų mažesnį už normą;
  • gydomi kortikosteroidais ir (ar) imunitetą slopinančiais vaistais (iš jų – po kaulų čiulpų ar organų transplantacijos);
  • numatomi gydyti, gydomi ir gydyti (6 mėn. pabaigus gydymą) navikų nekrozės faktoriaus inhibitoriais;
 • asmenys, atvykę iš šalių, kuriose didelis sergamumas tuberkulioze (didesnis nei 50 atvejų 100 000 gyventojų);
 • rizikos grupių vaikai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 6 d. įsakyme Nr. 399 „Dėl tuberkulino mėginių atlikimo ir statistinės ataskaitos formos Nr. 9 „Tuberkulino mėginių atlikimo statistinė ataskaita“ patvirtinimo“;
 • darbuotojai, kurie privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarime Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“.

Šeimos gydytojo funkcijos rizikos grupėms priklausančių asmenų tyrime:

•    paskirti krūtinės ląstos dviejų krypčių rentgenogramą:
o    radus patologinius pokyčius krūtinės ląstos rentgenogramose, siųsti į konsultaciją pas gydytoją pulmonologą;
o    rentgenogramose nesant patologinių pakitimų, paskirti kito sveikatos patikrinimo laiką ne vėliau kaip po 1 metų;
•    vaikams paskirti atlikti tuberkulino mėginį:
o    esant teigiamiems tuberkulino mėginio rezultatams, siųsti į konsultaciją pas vaikų pulmonologą;
o    esant neigiamiems tuberkulino mėginio rezultatams, paskirti kito tuberkulino mėginio atlikimo laiką ne vėliau kaip po 1 metų;
•    jei kreipiasi asmuo dėl neaiškios kilmės nuo 2 iki 3 savaičių trunkančio kosulio su skrepliavimu ar be jo, karščiavimo ir (ar) naktinio prakaitavimo, skubos tvarka siųsti į konsultaciją pas gydytoją pulmonologą ar gydytoją vaikų pulmonologą;
•    teikti informaciją NVSC specialistams apie asmenų, turėjusių artimą sąlytį, patikrinimo dėl tuberkuliozės faktą ir rezultatus, o diagnozavus tuberkuliozę, informuoti NVSC, užpildant sveikatos statistikos apskaitos formą „Pranešimas apie nustatytą (įtariamą) susirgimą“ (forma Nr. 058-089-151/a, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (toliau – forma Nr. 058-089-151/a);
•    organizuoti tuberkulino mėginių atlikimą vaikams (prieš pradedant lankyti mokyklą ir iš rizikos grupių, vadovaujantis Įsakymu Nr. 399) ir teikti tuberkulino mėginių atlikimo ataskaitą NVSC;
•    gali pacientui nustatyti ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo poreikį bei trukmę, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis;
•    užsikrėtusiems ŽIV, turi atlikti tyrimus dėl tuberkuliozės;
•    konsultuodami priklausomus nuo alkoholio, narkotinių ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų pacientus, kiekvienos konsultacijos metu turi atkreipti dėmesį į tuberkuliozės riziką ir, esant įtarimui, pacientą siųsti į konsultaciją pas gydytoją pulmonologą ar vaikų pulmonologą;
•    gydytojas kiekvienu atveju sprendžia dėl papildomų tyrimų.

Gydytojo pulmonologo, ftiziatro funkcijos:

•    diagnozavus tuberkuliozę, informuoti NVSC, užpildydamas formą Nr. 058-089-151/a, bei dalyvauti, atliekant šio atvejo epidemiologinį tyrimą, siekiant išsiaiškinti visus asmenis, turėjusius artimą sąlytį. Pranešimai apie latentinės tuberkuliozės atvejus nėra teikiami;
•    atvira tuberkulioze sergančius asmenis informuoti, kad jie praneštų asmenims, turėjusiems artimą sąlytį, jog jie privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį, atvykti į ASPĮ pasitikrinti dėl tuberkuliozės;
•    atvykusiems į ASPĮ, turėjusiems artimą sąlytį asmenims:
o    suaugusiesiems skirti krūtinės ląstos dviejų krypčių rentgenogramą;
o    vaikams atlikti tuberkulino mėginius;
•    asmenims, kuriems pirmą kartą diagnozuota tuberkuliozė, tuberkuliozės atkrytis, nutraukto gydymo, gydymo nesėkmės atvejai, atspari tuberkuliozė ar dauginio atsparumo vaistams tuberkuliozė  ar esant epidemiologinių indikacijų, atlikti / paskirti tyrimą dėl ŽIV infekcijos;
•    teikti informaciją apie asmenų, turėjusių sąlytį su tuberkulioze sergančiu asmeniu, patikrinimo dėl tuberkuliozės faktą ir rezultatus epidemiologiniame tyrime dalyvavusiems NVSC specialistams;
•    teisės aktų nustatyta tvarka teikti tuberkulino mėginių atlikimo ataskaitą NVSC;
•    gali pacientui nustatyti ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo poreikį bei trukmę, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis;
•    užsikrėtusiems ŽIV, turi atlikti tyrimus dėl tuberkuliozės;
•    gydytojas kiekvienu atveju sprendžia dėl papildomų tyrimų.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-26