BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Dažniausiai užduodami klausimai

1. Ar šaldiklis medicininėms atliekoms laikyti turi būti laikomas tik asmens sveikatos priežiūros įstaigos licenciją turinčiose patalpose ar gali būti ir kitose vaistinei priklausančiose patalpose?
Lietuvos higienos norma HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nenustato reikalavimų medicininių atliekų patalpoms ar vietoms. Lietuvos higienos norma HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“  (toliau – HN 47-1:2020) 7 punktas reglamentuoja, kad sveikatos priežiūros įstaigose susidarančios medicininės atliekos tvarkomos pagal Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ (toliau – HN 66:2013) reikalavimus.

HN 66:2013 medicininių atliekų saugyklą apibrėžia kaip sveikatos priežiūros įstaigos patalpą arba vietą supakuotoms medicininėms atliekoms laikinai laikyti. Prie medicininių atliekų saugyklų taip pat priskiriamos sveikatos priežiūros įstaigos teritorijoje įrengtos medicininių atliekų laikino laikymo aikštelės. Vadovaujantis išvardintais teisės aktų reikalavimais šaldiklis medicininėms atliekoms laikyti įrengiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos patalpose arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos teritorijoje įrengtoje specialioje aikštelėje.

Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 91.2 papunktis numato, kad esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti išplėstinės praktikos vaistininko paslaugas, savo veikloje susidarančias medicinines atliekas gali laikinai laikyti medicininių atliekų saugykloje, įrengtoje toje pačioje veiklos vietoje kaip ir asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti išplėstinės praktikos vaistininko paslaugas, veikiančios visuomenės vaistinės patalpoje ar vietoje, įrengtoje vaistinės patalpoje, kurioje nėra laikomi, parduodami, priimami, tvarkomi vaistiniai preparatai, perpakuojama, perfasuojama vaistinių preparatų pakuotė ir pan.

2. Ar konteineris, į kurį dedame panaudotas adatas/švirkštus gali būti laikomas iki kol bus pripildytas ¾ tūrio ir tuomet išnešamas į medicininių atliekų saugyklą-šaldiklį, nebūtina jį dėti į šaldiklį-saugyklą kiekvienos dienos pabaigoje, jei jis pustuštis?
Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ 20 ir 21 punktų nuostatomis, medicininės atliekos iš jų susidarymo vietų į medicininių atliekų saugyklą išnešamos (išvežamos) kasdien, išskyrus aštrius daiktus. Aštrūs daiktai (atliekų kodas 18 01 03*) jų susidarymo vietoje gali būti laikomi tol, kol pakuotė pripildoma ne daugiau kaip ¾ tūrio. Prisipildžius ¾ tūrio pakuotė išnešama į medicininių atliekų saugyklą.
Vengiant ilgo aštrių daiktų laikymo šių atliekų susidarymo vietoje siūlome įvertinti pakuočių dydžius, kad aštrūs daiktai iš jų susidarymo vietos būtų šalinami ne rečiau kaip kartą per mėnesį ir (arba) kartu su infekuotų atliekų surinkimu iš medicininių atliekų saugyklų (vietų).  

3. Ar, remiantis HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ 8 punktu, teikiantys imunoprofilaktikos paslaugą specialistai privalės dėvėti darbo drabužius (chalatus) ilgomis rankovėmis?
Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ 8 punktu, asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai, teikiantys asmens sveikatos priežiūros paslaugas, privalo dėvėti darbo drabužius su ne ilgesnėmis kaip trijų ketvirčių ilgio rankovėmis, išskyrus darbuotojus, kuriems ilgos rankovės privalomos pagal jų darbo pobūdį (pvz., laboratorijų darbuotojai).

4. Kaip teisingai saugoti panaudotus vienkartinius chalatus? Ar panaudotas vienkartinis chalatas yra priskiriamas 18 01 03* atliekų rūšiai ir perkeliamas kas dieną į medicininių atliekų saugyklą-šaldiklį kaip numatyta HN 66:2013 20 punkte?
Atliekų tvarkymo taisyklių atliekų sąrašo 18 01 04 kodui priskiriamos atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai). Medicininės atliekos, kurių atliekų kodas 18 01 04 į medicininių atliekų saugyklą iš procedūrų patalpos išnešamos kasdien, tačiau jų nebūtina saugoti šaldiklyje. Šių atliekų saugojimo vietos ir saugojimo terminai nustatyti HN 66:2013 26.2 papunktyje. Vykdant imunoprofilaktiką, vienkartiniai chalatai galėtų tapti infekuotomis atliekomis tik incidentų ar nelaimingų atsitikimų metu. Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaiga atliekų sąrašo 18 01 04 kodo atliekas tvarko kaip 18 01 03* atliekas, turi būti užtikrintos Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ 26.2 papunkčio nuostatos.

Jei medicininių atliekų saugykla priskiriama medicininių atliekų šaldikliui, ar tinkamai įgyvendinamas HN 66:2013 27 punktas „Medicininių atliekų saugyklose turi būti inventorius (konteineriai, talpyklos, vežimėliai, lentynos, stelažai ar kt.) medicininių atliekų pakuotėms sudėti. Medicininių atliekų pakuotės negali liestis su sienomis ir grindimis“ medicininių atliekų pakuotes saugykloje saugoti polietileniniame maiše, kuris paženklintas pavojingų infekuotų atliekų ženklu?
Informuojame, kad šaldiklis yra įrenginys, o saugykla – patalpa ar vieta supakuotoms medicininėms atliekoms laikyti. Visi įrenginiai turi būti įrengiami atsižvelgiant į gamintojo nurodymus. Pažymėtina, kad, medicininių atliekų saugojimui naudojant šaldiklį, būtina užtikrinti Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ V skyriuje išdėstytus medicininių atliekų pakavimo, ženklinimo, šaldiklio valymo ir dezinfekcijos reikalavimus (įvertinant, ar įstaigoje įrengta patalpa/saugykla, ar naudojamas tik šaldiklis). Atkreiptinas dėmesys, kad šaldiklis gali būti naudojamas tik medicininių atliekų saugojimui ir jame negali būti saugomi kiti daiktai, medžiagos ar preparatai.

5. Ar filialuose, kurie ketina teikti imunoprofilaktikos paslaugas, pakanka fiksuoti medicininių atliekų svorį apskaitos žurnale medicininių atliekų išvežimo metu? Prašome patikslinti, jeigu reikalingas kitoks medicininių atliekų svorio fiksavimo periodiškumas.
Informuojame, kad susidarančių ir tvarkomų atliekų apskaitos vykdymo ir atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitų teikimo tvarką nustato Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės. Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS), pildant atliekų susidarymo apskaitos žurnalą. Daugiau informacijos šiuo klausimu galėtų suteikti Aplinkos apsaugos agentūra.

6. Vaistinės oficinoje, klientams neprieinamoje vietoje (užkasinėje zonoje) yra įrengti šaldytuvai vaistams laikyti. Ar galės vaistinė, kuri turės ASPĮ licenciją, laikyti vakcinas oficinoje esančiuose šaldytuvuose?
NVSC specialistų nuomone vakcinos (numatomas dienos poreikis) turi būti laikomos asmens sveikatos priežiūros įstaigos patalpoje, kurioje bus atliekami skiepijimai. Tuo būdu pasiskiepyti atvykęs asmuo galės įsitikinti, kad vakcina buvo laikoma saugiai. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo 11.3 papunkčiu būtina užtikrinti imuninių vaistinių preparatų transportavimo ir saugojimo „šalčio grandinės“ reikalavimus bei gautus imuninius vaistinius preparatus registruoti. Turi būti laikomasi rekomendacijų  dėl vakcinų laikymo (šaldytuvas negali būti dažnai atidaromas, dėl ko gali svyruoti temperatūra; šaldytuve turi būti pakankamai laisvos vietos tam, kad galėtų cirkuliuoti oras ir t. t.).

Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 91.1 papunktis numato, kad esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti išplėstinės praktikos vaistininko paslaugas, įsigyjamus vaistinius preparatus gali laikyti toje pačioje veiklos vietoje kaip ir asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti išplėstinės praktikos vaistininko paslaugas, veikiančioje visuomenės vaistinėje įrengtoje patalpoje ar vietoje.

7. Ar išplėstinės praktikos vaistininkas galės teikti imunoprofilaktikos paslaugas, jei jis negali pasiskiepyti nuo hepatito B dėl objektyvių asmeninių medicininių sveikatos priežasčių (alergija) pateikdamas raštišką atsisakymą skiepytis nuo užkrečiamosios ligos kaip tai numato  HN 47-1:2020 13.8.2.4 papunktis?
Informuojame, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas, vadovaudamasis Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ 13.8.2.4 papunkčio nuostatomis, gali atsisakyti skiepytis nuo užkrečiamosios (-ųjų) ligos (-ų), atsisakymas turi būti pateiktas raštu. Teisės aktai nenustato draudimo išplėstinės praktikos vaistininkui teikti imunoprofilaktikos paslaugas nepasiskiepijus nuo hepatito B. Pažymime, kad darbuotojų skiepijimas nuo užkrečiamųjų ligų yra organizuojamas siekiant apsaugoti patį darbuotoją nuo keliamos rizikos.

8. Ar vaistinei, kuri turės ASPĮ licenciją reikia turėti atskirą rinkinį prieš anafilaksinį šoką? Ar pakanka turėti sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinį, kaip tai numato LR SAM ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450?
Atskiro rinkinio prieš anafilaksinį šoką turėti nereikia, užtenka turėti pirmosios medicinos pagalbos rinkinį, reglamentuotą Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio apraše. Atkreipiame dėmesį, kad pirmosios medicinos pagalbos rinkinio sudėtis priklauso nuo ASPĮ dirbančių sveikatos priežiūros specialistų skaičiaus.

9. Klausimai dėl dokumentų pildymo:
a) Atsižvelgiant į tai, kad išplėstinės praktikos vaistininkas vakcinacijos paslaugas galės teikti tik suaugusiems žmonėms, ar Skiepijimo pažymėjimas yra reikalingas turėti tokio pobūdžio ASPĮ?
b) Ar reikalinga suteikti galimybę išplėstinės praktikos vaistininkui išduoti tarptautinio skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimą atsižvelgiant į tai, kad išplėstinės praktikos vaistininkas galės paskirti tik 2 tipo vakcinas t. y. nuo gripo ir erkinio encefalito?
c) Kurias formas/ataskaitas/žurnalus teikdamas vakcinacijos paslaugas privalės pildyti išplėstinės praktikos vaistininkas remiantis Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo 1 priedo 2 punktu?

Informuojame, kad Skiepijimo pažymėjimų, atliekant skiepijimą nuo gripo ir erkinio encefalito, išdavimas neprivalomas. Vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos paruošta medžiaga apie privalomus ir rekomenduojamus skiepus pagal šalis (https://www.who.int/publications/m/item/vaccination-requirements-and-recommendations-for-international-travelers-and-malaria-situation-per-country-2020-edition), nėra šalių, į kurias vykstant būtų privaloma skiepytis nuo gripo ar erkinio encefalito. Tai reiškia, kad jeigu išplėstinės praktikos vaistininkas skiepija tik nuo gripo ir erkinio encefalito, nėra poreikio išduoti Tarptautinio skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimą, kurio pildymo ir išdavimo tvarką reglamentuoja Tarptautinio skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimo pildymo ir išdavimo tvarkos aprašas.
Vadovaujantis Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo 11.4. papunkčiu, turi būti daromi įrašai apie atlikus skiepijimus Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje. Išplėstinės praktikos vaistininkas privalo pildyti šiuos dokumentus, nurodytus Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo 1 priedo 2 punkte:
1. profilaktinių skiepijimų registravimo žurnalą (forma Nr. 064/a);
2. asmens sveikatos priežiūros vadovo patvirtintą sutikimo skiepytis formą.
Atsižvelgdami į išplėstinės praktikos vaistininko atliekamus skiepijimus, nustatytus Lietuvos medicinos normoje MN 170:2020 „Išplėstinės praktikos vaistininkas“, manome, kad nebūtina pildyti:
1. ataskaitos formos „Profilaktiniai skiepijimai“ (forma Nr. 063/a);
2. vaiko sveikatos raidos istorijos (forma Nr. 025-112/a) arba ambulatorinės asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a);
3. skiepijimo pažymėjimo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-528 „Dėl Skiepijimo pažymėjimo įsigijimo, pildymo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4. tarptautinio skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimo.
Atkreipiame dėmesį, kad asmens sveikatos priežiūros įstaiga, vadovaudamasi minėto aprašo 11.6 papunkčio nuostata, turės teikti NVSC statistinę ataskaitą Nr. 8 „Profilaktinių skiepijimų ataskaita“.

10. Kokios paskirties patalpose pagal nekilnojamojo turto registro duomenis gali būti teikiamos asmens sveikatos priežiūros (skiepijimo) paslaugos?
Paslaugos gali būti teikiamos gydymo paskirties patalpose arba atitikti Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178, reikalavimus: viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio, paslaugų paskirties pastatuose ar patalpose, gyvenamosios paskirties vieno buto, dviejų butų, daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) name atskirais nekilnojamojo turto objektais suformuotose viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio, paslaugų paskirties patalpose, nepakeitus jų paskirties, sporto paskirties pastatuose ar patalpose, gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatuose ar patalpose nepakeitus jų paskirties, neįrengus papildomo įėjimo, nedarant žalos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam turtui (jei jis yra) ir gyvenamajai aplinkai, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.

11. Ar laukiamasis būtinai turi būti atskirtas pertvara, ar gali būti tik nurodyta zona?

Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 7.2 papunktis nustato: pacientų laukiamasis ar pacientų laukimo vieta, kuri gali būti įrengta vaistinės oficinoje, jei oficinos plotas yra didesnis už mažiausią leidžiamą oficinos plotą, ir atskirta pertvara (gali būti mobili) arba pažymėta pertvaros vieta; jei paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga yra kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos patalpose, kaip pacientų laukimo vieta gali būti naudojamas jos laukiamasis. Atsižvelgiant į tai, gali būti pacientų laukimo zona.

12. Ar būtina atskira izoliacinė patalpa, jei kiltų reakcijos po skiepų?

Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 7 punktas numato tokias patalpas: procedūrinis kabinetas (patalpa), pacientų laukiamasis ar pacientų laukimo vieta, tualeto patalpa pacientams. Izoliacinė patalpa nėra įvardinta.


13. Ar darbuotojai, valantys patalpas, tvarkantys medicinines atliekas, turi turėti privalomojo higienos įgūdžių mokymo sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, kaip tai nurodyta HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ 9 punkto nuostatose?

Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 7.1 papunktyje nurodyta, kad procedūrinis kabinetas (patalpa) turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ (toliau – HN 47-1:2012) nustatytus reikalavimus. HN 47-1:2012 6 punktas (HN 47-1:2020 7 punktas) nustato, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigose susidarančios medicininės atliekos tvarkomos Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ nustatyta tvarka, todėl darbuotojai, tvarkantys medicinines atliekas, turi būti išklausę higienos įgūdžių mokymo programą (9 punktas).


14. Ar turi būti sudaryta sutartis dėl infekuotų medicininių atliekų išvežimo su atliekų tvarkymo įmone ir laikomasi HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ 22 punkto reikalavimų („Medicininių atliekų saugyklose esančios supakuotos medicininės atliekos, pasibaigus jų laikino laikymo terminui, pagal teisės akto [3.1] reikalavimus perduodamos atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti medicinines atliekas (toliau – atliekų tvarkymo įmonė), pagal sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo. Supakuotos medicininės atliekos iš sveikatos priežiūros įstaigos padalinio (-ių), filialo (-ų), esančio (-ių) kitu adresu nei pagrindinė sveikatos priežiūros įstaiga, medicininių atliekų saugyklos gali būti perduodamos pagrindinei sveikatos priežiūros įstaigai kenksmingumui pašalinti (jei vykdomas medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimas) ir (ar) atiduodamos atliekų tvarkymo įmonei.“)?

Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020  7 punktas nustato, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigose susidarančios medicininės atliekos tvarkomos Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ nustatyta tvarka, todėl turi būti laikomasi šios higienos normos 22 punkto reikalavimų.

15. Kaip paraiškoje gauti leidimą higienos pasą turi būti nurodomas paslaugos pavadinimas, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2004-05-14 įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ nuostatomis?

Paslaugos pavadinimas:
Kita asmens sveikatos priežiūros veikla, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro (išplėstinės praktikos vaistininko praktika)

16. Ar patalpose turi būti rankų plautuvė, kaip nurodoma HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 35 punkto nuostatose („patalpose, kuriose atliekamos (arba vyksta pasirengimas atlikti) invazinės, diagnostikos ir kitos procedūros <...> įrengiamos praustuvės su maišytuvais ir užtikrinamas nuolatinis karšto ir šalto vandens tiekimas“)?

Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 7.1 papunktyje nurodyta, kad procedūrinis kabinetas (patalpa) turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustatytus reikalavimus, tame tarpe ir 35 punkto reikalavimus.  

17. Ar procedūriniame kabinete galima naudoti lauko baldą – multi-funkcinę kėdę?

Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 10.3 papunkčiu įtvirtinta, kad asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo turėti bendrosios paciento apžiūros kušetę arba funkcinę kėdę. Lauko baldo – multi-funkcinės kėdės paskirtyje gamintojas nenumato jo naudojimo sveikatos priežiūros įstaigose. Lauko baldų naudojimas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje taip pat nėra numatytas aprašo 10.3 papunktyje. Aprašo nuostatas atitinkančių paciento apžiūros kušečių arba funkcinių kėdžių pavyzdžių galima rasti medicinos priemonių ir technikos gamintojų interneto svetainėse.
Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo, medicininės įrangos pasirinkimo siūlome konsultuotis su Valstybine akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

18. Kokius dokumentus reikia pateikti leidimui-higienos pasui gauti, kai vertinama veiklos vietoje?

Leidimas-higienos pasas išduodamas vadovaujantis Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklėmis. Vadovaujantis šių taisyklių 13 punktu, leidimui-higienos pasui gauti asmuo NVSC turi pateikti:
•    nustatytos formos paraišką gauti leidimą-higienos pasą (taisyklių 1 priedas);
•    dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, arba jo kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai šios teisės įregistruotos Nekilnojamojo turto registre;
•    patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais arba jų kopijas (šis reikalavimas netaikomas nesudėtingiems statiniams).
Gavus visus teisingai užpildytus nurodytus dokumentus, atliekamas ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas veiklos vykdymo vietoje. Šio vertinimo metu reikės pateikti:
1. Sveikatos patikrinimų dokumentus.
2. Darbuotojų, atliekančių valymo darbus ir tvarkančių medicinines atliekas, privalomojo higienos įgūdžių mokymo sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus (mokymo programų kodai HB, H11, H13).
3. Infekcijų kontrolės procedūrų vadovą, kuriame turi būti pateikta (aprašyta):
3.1. rankų higienos procedūra;
3.2. pacientų izoliavimo tvarka;
3.3. medicininių atliekų tvarkymo procedūra;
3.4. skalbinių tvarkymo procedūra;
3.5. aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių higienos planas ir valymo, dezinfekcijos procedūra;
3.6. darbuotojų biologinės saugos ir ekspozicijos profilaktikos aprašymas, kuriame turi būti:
3.6.1. darbuotojų ekspozicijos krauju ir (ar) kūno skysčiais incidentų pranešimo, registravimo ir poveikio sveikatai stebėjimo bei profilaktikos priemonių taikymo tvarka;
3.6.2. darbuotojų skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų tvarka.
4. Naudojamų biocidų saugos duomenų lapus ir naudojimo instrukcijas.
5. Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinį.
6. Profilaktinių skiepijimų registravimo žurnalą (forma Nr. 064/a).
7. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo patvirtintą sutikimo skiepytis formą.
8. Informaciją apie pacientų laukimo vietą (jos plotą).*
9. Informaciją apie esamą patalpų vėdinimą.
* jei pacientų laukiamasis įrengtas vaistinės oficinos dalyje

19. Nebus taikomas HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 40 punkto reikalavimas dėl natūralaus apšvietimo. O kaip su reikalavimu mikroklimatui, kokios turi būti ventiliacijos sistemos ir/ar kokius dokumentus šiam reikalavimui reikės pateikti?

Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ VII skyriuje nustatyta, kokie reikalavimai keliami patalpų mikroklimatui ir oro kokybei. Konkretūs techniniai sprendimai, kokiomis priemonėmis turi būti įgyvendinti šie reikalavimai, nėra reglamentuojami. Dėl minėtų reikalavimų įgyvendinimo priemonių sprendžia ūkio subjektas.
Prieš išduodant leidimą-higienos pasą yra atliekamas ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas, kurio metu NVSC specialistai įvertina informaciją, susijusią su patalpų vėdinimu, ventiliacijos sistemomis.

20. Ar tinkama patalpa, kai ji atskirta pertvaromis iki lubų? Ar procedūrinis turi būti su savo „lubomis“, tai yra nėra apribota perdanga?

Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 7.1 papunktis reglamentuoja, kad paslaugoms teikti turi būti įrengtas procedūrinis kabinetas (patalpa).
Statybos įstatymas apibrėžia patalpos sąvoką – „patalpa – sienomis ir kitomis atitvaromis apribota statinio erdvė“. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos savo tinklalapyje yra pateikusi aiškinimą, kad patalpa yra suprantama kaip iš visų pusių atitvaromis, t. y., grindimis, sienomis (ar pertvaromis) ir lubomis (įskaitant duris, langus) apribota uždara erdvė; neuždara erdvė, kurios atitvaros nėra pilnai sujungtos vienos su kitomis, ar nėra kurios nors atitvaros ar jos dalies, nelaikoma patalpa (http://lan.vtpsi.lt/www/node/914).


21. Kokius aprašymus, instrukcijas reikia parengti kabinetams pagal HN 47-1:2020 13 punktą?

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 13 punktu, sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti parengtas infekcijų kontrolės procedūrų tvarkos aprašų / tvarkų vadovas. Jame turi būti aprašytos procedūros, įvardintos minėtame punkte.
Higienos normos HN 47-1:2020 14 punktas nustato, kad infekcijų kontrolės procedūrų vadovas turi būti parengtas, tikslinamas, papildomas, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, atliekamas procedūras, turimus (naudojamus) medicinos prietaisus bei valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos priemones ir įrangą. Atsižvelgiant į tai, tik imunoprofilaktiką vykdančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms nereikia aprašyti medicinos prietaisų sterilizacijos procedūrų, nes skiepijimams naudojamos vienkartinio panaudojimo medicinos priemonės.


22. Kur laikyti pasirašytą paciento sutikimo skiepytis / asmens duomenų sutikimo formą ir kiek laiko saugoti?

Paciento sutikimo skiepytis formą rekomenduojama laikyti kartu su kitais asmens sveikatos dokumentais, pavyzdžiui, skiepų kontraindikacijų patikrinimo klausimynais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostata dokumentų saugojimo terminai nustatomi vadovaujantis įstatymų ir kitų teisės norminių aktų reikalavimais. Jei šie reikalavimai nėra nustatyti, dokumentų saugojimo terminai nustatomi atsižvelgiant į valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų ir kitų susijusių asmenų prievoles ir teisėtus interesus.
Sutikimo skiepytis formos saugojimo terminas nėra nustatytas Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinamose ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos priskirtoje srityje susidarančių dokumentų saugojimo terminų rodyklėse.


23. Bus naudojami daugkartiniai chalatai. Ar tikrai yra būtina sudaryti sutartį su skalbykla, teikiančia tokias paslaugas? Ar galima šiuos rūbus laikyti kartu su kitais vaistinės darbuotojų darbo rūbais?

Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 7.1 papunktyje nurodyta, kad procedūrinis kabinetas (patalpa) turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2020 nustatytus reikalavimus, todėl šioje higienos normoje nustatyti reikalavimai teikiant išplėstinės praktikos vaistininko paslaugas turi būti taikomi procedūriniam kabinetui (patalpai).
Higienos normos HN 47-1:2020 11 punktas nustato, kad sveikatos priežiūros įstaigose skalbiniai tvarkomi šios higienos normos 10 priede „Skalbinių tvarkymo reikalavimai“ nustatyta tvarka. 10 priedo 8 punktas reglamentuoja: „8. Skalbiniai tvarkomi (skalbiami, džiovinami, lyginami, lankstomi, pakuojami, laikinai saugomi) skalbyklose, atitinkančiose Lietuvos higienos normoje HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus skalbykloms, skalbiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius. Ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose skalbiniai gali būti skalbiami atliekant šiluminę (ar šiluminę-cheminę) skalbinių dezinfekciją, skalbyklėse, įrengtose atskiroje (-ose) skalbiniams skalbti skirtoje (-ose) patalpoje (-ose), kurioje (-iose) turi būti numatytos šios patalpos / zonos: skalbimo, džiovinimo, lyginimo.“.
Vaistinės darbuotojų darbo rūbai negali būti laikomi kartu su sveikatos priežiūros įstaigos (procedūrinio kabineto (patalpos)) darbuotojų darbo rūbais.


24. Sunku suprasti kuo skiriasi atliekos kodu 18 01 04 ir 18 01 03*. Kaip gali būti neinfekuotos (18 01 04), jei suterštos krauju ar kt. kūno skysčiais? Kaip jas atskirti?

Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustato reikalavimus atliekų rūšiavimui, laikinajam laikymui, surinkimui, vežimui ir kt. Šiose taisyklėse yra sudarytas atliekų sąrašas, kuriame atliekos apibūdintos pagal rūšis ir joms suteikti atitinkami kodai.
Atliekų tvarkymo taisyklių atliekų sąrašo 18 01 04 kodui priskiriamos atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos, pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai.
Atliekų tvarkymo taisyklių atliekų sąrašo 18 01 03* kodui priskiriamos atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos, pvz., atliekos, permirkusios krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, atliekos, susidariusios suteikus asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems užkrečiamosiomis ligomis, krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais suteršti, išskyrus asmens higienos priemones, gaminiai (lašinės sistemos, medicininės pirštinės, vienkartiniai operaciniai chalatai), aštrūs daiktai, turėję sąlytį su krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais.
Vykdant imunoprofilaktiką vienkartiniai chalatai galėtų tapti infekuotomis atliekomis tik incidentų ar nelaimingų atsitikimų metu.
Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos medicinos normos MN 170:2020 „Išplėstinės praktikos vaistininkas“ 6 punktu, išplėstinės praktikos vaistininko rengimo programos minimaliuose reikalavimuose yra numatytas ne mažiau nei 26 val. trukmės teorinis kursas, kuriame turi būti įtraukti ir infekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės principai.


25. Ar reikia pildyti atskirą medicininių atliekų saugyklos / šaldiklio valymo žurnalą? Ar reikia medicininių atliekų perdavimo žurnalo?

Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 13.6 papunktis nustato, kad infekcijų kontrolės procedūrų vadove turi būti aprašyta aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių higienos planas ir valymo, dezinfekcijos procedūra: higienos plane turi būti pateikti valymo, dezinfekcijos objektai, naudojamų valymo, dezinfekcijos priemonių pavadinimai, koncentracija, dezinfekcijos ekspozicijos trukmė, valymo, dezinfekcijos būdas, dažnis, atsakingi vykdytojai.
Vadovaujantis higienos normos HN 47-1:2020 134 punktu, patalpų valymas ir dezinfekcija registruojami įstaigoje parengtos ir patvirtintos formos dokumente; atskiras medicininių atliekų saugyklos / šaldiklio valymo žurnalas nėra būtinas.


26. Ar reikia žurnaluose fiksuoti patalpų valymą? Jei taip, tuomet ar reikalingas atskiras žurnalas ar galime pasidaryti dar vieną grafą „ASPĮ patalpa“ vaistinės patalpų valymo žurnale?

Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 7.1 papunktyje nurodyta, kad procedūrinis kabinetas (patalpa) turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus, todėl šioje higienos normoje nustatyti reikalavimai teikiant išplėstinės praktikos vaistininko paslaugas turi būti taikomi procedūriniam kabinetui (patalpai). Higienos normos HN 47-1:2012 XX skyriaus „Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymas, dezinfekcija“ 124 punktas (HN 47-1:2020 134 punktas) nustato, kad „pagrindinis patalpų valymas ir dezinfekcija atliekami numatytu higienos plane laiku <...>. Atliktas patalpų valymas ir dezinfekcija registruojami įstaigoje parengtos ir patvirtintos formos dokumente“.


27. Ar reikia ASPĮ patalpose matuoti temperatūrą / drėgmę? Ar reikia tai fiksuoti atskirame žurnale?

Higienos normose nėra nustatyta prievolė asmens sveikatos priežiūros įstaigos patalpose matuoti temperatūrą ir (ar) drėgmę bei fiksuoti parodymus žurnale.


28. Ar specialiai pažymėtas valymo inventorius gali būti laikomas su kitu vaistinės patalpų valymo inventoriumi toje pačioje saugojimo vietoje, ar turi būti visiškai atskira laikymo vieta?

Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 7.1 papunktyje nurodyta, kad procedūrinis kabinetas (patalpa) turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus, todėl šioje higienos normoje nustatyti reikalavimai teikiant išplėstinės praktikos vaistininko paslaugas turi būti taikomi procedūriniam kabinetui (patalpai). Higienos normos HN 47-1:2012 XX skyriaus „Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymas, dezinfekcija“ 125.5 papunktis (HN 47-1:2020 135.5 papunktis) reglamentuoja, kad aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymo / dezinfekcijos inventorius, priemonės turi būti laikomos tam skirtoje patalpoje (zonoje) ir (ar) spintoje.

Atsižvelgiant į šias nuostatas, procedūrinio kabineto (patalpos) valymo / dezinfekcijos inventorius ir priemonės turi būti laikomos tik jam skirtoje patalpoje (zonoje) ir (ar) spintoje, atskirai nuo kitų patalpų valymo inventoriaus. Laukiamojo, tualeto patalpos valymo / dezinfekcijos inventorius ir priemonės gali būti laikomos kartu su kitų vaistinės patalpų valymo inventoriumi.


 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-06