Kitos formos teikiamos NVSC

Laboratorijos, išauginusios ir kitais tyrimo metodais patvirtinusios užkrečiamųjų ligų sukėlėjus, įrašytus į sąrašą, per 24 val. siunčia NVSC departamentui arba jo skyriui rajone šią formą:

Gydytojas, diagnozavęs ŽIV nešiojimą, ŽIV ligą ar LPI, įrašytą į sąrašą, per 7 dienas išsiunčia NVSC:

ASPĮ užpildytą kreipimosi dėl pasiutligės kortelės (forma Nr. 045/a) kopiją, pabaigus pasiutligės imunoprofilaktikos kursą, per savaitę pateikia NVSC:

Gydytojas, užpildytą Nepageidaujamų reakcijų į skiepus tyrimo protokolo formą Nr. 392-1/a, per 15 kalendorinių dienų nuo komplikacijos po skiepo nustatymo (jei komplikacija po skiepo sukėlė pavojų gyvybei ar mirtį – per 1 kalendorinę dieną) pateikia NVSC:

Gydytojas, įtaręs ar nustatęs užkrečiamąją ligą, įrašytą į sąrašą, raštu siunčia:

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-07