Bendrieji veiksmai, skirti antimikrobinio atsparumo bei su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų mažinimui

NVSC dalyvauja Bendruosiuose veiksmuose, skirtuose antimikrobinio atsparumo bei su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų mažinimui (EU-JAMRAI), kurių tikslas – sutelkti kovai su antimikrobiniu atsparumu Europos Sąjungos valstybes nares ir tarptautines organizacijas, institutus bei universitetus. Įgyvendinant Bendruosius veiksmus bus ieškoma būdų kaip išnaudoti esamas iniciatyvas, taip pat bus siūlomi konkretūs veiksmai antimikrobinio atsparumo poveikiui mažinti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-28