Antimikrobinio atsparumo valdymo grupių veikla

  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-322 „Dėl Antimikrobinio atsparumo valdymo apskrityse tvarkos aprašo patvirtinimo“ reglamentuotas antimikrobinio atsparumo valdymas apskrityse. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentai yra antimikrobinio atsparumo valdymo apskrityse koordinatoriai. Kiekvienoje apskrityje yra įsteigta Antimikrobinio atsparumo valdymo grupė, kurios tikslas – skatinti ir diegti racionalų antimikrobinių preparatų vartojimą vykdant antimikrobinių vaistų suvartojimo bei atsparumo stebėseną ir valdymą, tyrimais ir gerąja praktika pagrįstą tinkamo antimikrobinių vaistų skyrimo ir vartojimo skatinimą.
  • Antimikrobinio atsparumo valdymo apskrityse dalyviai: Higienos institutas, NVSC, teritorinės ligonių kasos, visuomenės sveikatos biurai, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro sudaryta Nacionalinė antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos ekspertų grupė. Lentelėje pateikta informacija apie apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių vadovus ir jų kontaktus:

Apskrities AMR valdymo grupė

Vadovas

Kontaktiniai asmenys

Kauno apskritis

NVSC Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja

Orina Ivanauskienė

Orina Ivanauskienė ([email protected])

Kristina Rudžinskaitė ([email protected])

Klaipėdos apskritis

NVSC Klaipėdos departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja

Brigita Kairienė

Brigita Kairienė ([email protected])

Vilniaus apskritis

NVSC Vilniaus departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Biruta Zdanevičienė

Biruta Zdanevičienė ([email protected])

Marijampolės apskritis

NVSC Marijampolės departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja

Loreta Radzevičienė

Loreta Radzevičienė ([email protected])

Šiaulių apskritis

NVSC Šiaulių departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja

Rita Švambarienė

Rita Švambarienė

([email protected])

Panevėžio apskritis

NVSC Panevėžio departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja

Aušra Lileikytė

Aušra Lileikytė

([email protected])

Telšių apskritis

NVSC Telšių departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Dalius Abromavičius

Dalius Abromavičius

([email protected])

Tauragės apskritis

NVSC Tauragės departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrius

 

Jolanta Norbutienė

([email protected])

Alytaus apskritis

NVSC Alytaus departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja

Janina Dvilinskienė

Janina Dvilinskienė

([email protected])

Utenos apskritis

NVSC Utenos departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja

Alytė Žilienė

Alytė Žilienė

([email protected])

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-28