2023 m. NVSC vadovo užduotys:

1. Per einamuosius metus sukurti  NVSC įvaizdį gerinančias priemones.
2. Per einamuosius metus atlikti NVSC vykdomų funkcijų ir veiklos procesų analizę.
3. Per einamuosius metus perimti biudžetinės įstaigos Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos savininko teises ir pareigas.

Atnaujinimo data: 2023-11-20