1. Tobulinti visuomenės sveikatos priežiūros procesus.

2. Mažinti korupciją administracinių paslaugų ir visuomenės sveikatos saugos funkcijų vykdymo srityje.

3. Mažinti riziką susijusią su nesaugiu geriamuoju vandeniu.                                                                                

4. Tobulinti asmens duomenų tvarkymą teikiant administracines paslaugas.

Atnaujinimo data: 2023-11-20