1. Gerinti Vilniaus departamento veiklos organizavimą visuomenės sveikatos saugos srityje. 
2. Įvertinti Vilniaus departamente visuomenės sveikatos srityje naudojamų vidaus tvarkos aprašų ir įsakymų atitiktį NVSC darbo reglamentui, įgaliojimų įsakymui ir kitiems bendrai NVSC naudojamiems įsakymams ir tvarkos aprašams. 
3. Gerinti aplinkos veiksnių neigiamo poveikio valdymą didinant ūkio subjektų ir visuomenės žinias apie jų įtaką visuomenės sveikatai. 
4. Gerinti bendradarbiavimą su Vilniaus apskrities bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant įgalinti jas aktyviai dalyvauti sprendimų, susijusių su visuomenės sveikata, priėmimo procesuose.

Atnaujinimo data: 2023-11-20