1. Stiprinti Vilniaus departamento VSSK skyriaus kontroliuojamų stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų saugą.
2. Mažinti legioneliozės riziką stacionariose asmens sveikatos priežiūros ir suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose. 
3. Tobulinti pasirengimą žmogaus veiklos sukeltų pavojų valdymui. 
4. Aktyvinti keitimąsi žiniomis ir gerąja praktika triukšmo valdymo srityje.

Atnaujinimo data: 2023-11-20