1. Stiprinti vartotojų sveikatos saugą, analizuojant aktualias visuomenės sveikatos saugos problemas ir vykdyti jų prevenciją.

2. Stiprinti vartotojų sveikatos saugą, vykdyti jų prevenciją.

3. Tobulinti ir plėtoti Vilniaus departamento konsultavimosi su visuomene mechanizmą.

Atnaujinimo data: 2023-11-20