1. Gerinti užkrečiamųjų ligų valdymą bei pasirengimą operatyviai reaguoti į grėsmes sveikatai. 
2. Stiprinti stacionariose asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamų paslaugų saugą. 
3. Mažinti legioneliozės riziką stacionariose asmens sveikatos priežiūros ir suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose. 
4. Gerinti bendradarbiavimą su Švenčionių rajono bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, įstaigomis.

Atnaujinimo data: 2023-11-20