1.  Siekiant saugoti ir stiprinti žmonių sveikatą, didinti ūkio subjektų ir visuomenės žinias apie paslaugų saugą.

2. Gerinti bendradarbiavimą su Vilniaus apskrities bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant įgalinti jas aktyviai dalyvauti sprendimų, susijusių su visuomenės sveikata, priėmimo procesuose.

3.  Didinti su visuomenės sveikatos sauga susijusių administracinių paslaugų efektyvumą skatinant iniciatyvumą ir lyderystę

Atnaujinimo data: 2023-11-20