1. Gerinti pasirengimą operatyviai reaguoti į grėsmes sveikatai. 
2. Didinti vakcinacijos apimtis Šalčininkų rajone.
3. Stiprinti ambulatorinėse bei kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamų paslaugų saugą.
4. Gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą mažinant naštą ūkio subjektams.
5. Gerinti bendradarbiavimą su Šalčininkų r. bendruomenėmis užkrečiamųjų ligų bei visuomenės sveikatos saugos ir saugos kontrolės klausimais.

Atnaujinimo data: 2023-11-20