1. Pagerinti geriamojo vandens tiekėjų informuotumą naujų geriamojo vandens saugos išlygos taikymo teisinių reikalavimų įgyvendinimo klausimais. 
2. Pagerinti NVSC departamentų VSSS specialistų informuotumą naujų geriamojo vandens saugos išlygos teisinių reikalavimų įgyvendinimo klausimais. 
3. Pagerinti ūkio subjektų, rinkos priežiūros institucijų ir visuomenes informuotumą biocidinių produktų saugos teisinio reglamentavimo, jo įgyvendinimo ir saugaus naudojimo klausimais.
4. Padidinti kosmetikos gaminių vartotojų informuotumą kosmetikos gaminių tvarumo klausimais, kovojant su ekologinio manipuliavimo praktika.

Atnaujinimo data: 2023-11-20