1. Gerinti visuomenės informavimą visuomenės sveikatos saugos klausimais bei efektyvinti administracinių paslaugų teikimą elektroninėmis priemonėmis.

2. Mažinti visuomenės sveikatos priežiūros teisinio reguliavimo naštą ūkio subjektams.

Atnaujinimo data: 2023-11-20