1. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, gerinant kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą. 
2. Mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką, tobulinant valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės proceso organizavimą. 
3. Mažinti visuomenės sveikatos priežiūros teisinio reguliavimo naštą ūkio subjektams.

Atnaujinimo data: 2023-11-20