1. Mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką. 
2. Mažinti visuomenės sveikatos priežiūros teisinio reguliavimo naštą ūkio subjektams. 
3. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, gerinant kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą.

Atnaujinimo data: 2023-11-20