1. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, gerinant kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą. 
2. Mažinti visuomenės sveikatos priežiūros teisinio reguliavimo naštą ūkio subjektams. 
3. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą Molėtų rajone.

Atnaujinimo data: 2023-11-20