1. Optimizuoti NVSC prie SAM reagavimo į užteršimo gyvsidabriu atvejus procesą. 
2. Siekiant mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką, tobulinti administracinį reglamentavimą. 
3. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą Utenos apskrityje. 
4. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, gerinant kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą.

Atnaujinimo data: 2023-11-20