1. Organizuoti NVSC 2023 m. ekstremaliųjų situacijų valdymo plano (toliau ESVP) tikslinimo ir 2023–2027 m. ESVP atnaujinimą pagal naujus teisės aktus. 
2. Tobulinti darbuotojų sveikatos ir saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą NVSC.  
3. Tobulinti darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių organizavimo procesą.

Atnaujinimo data: 2023-11-20