1. Mažinti korupcijos pasireiškimo riziką Telšių departamento visuomenės sveikatos saugos srityje.
2. Gerinti įstaigos kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą Telšių departamento visuomenės sveikatos saugos srityje.
3. Didinti Telšių departamento darbuotojų kompetenciją, susijusią su aplinkos veiksnių galimo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai sritimi.

Atnaujinimo data: 2023-11-20