1. Gerinti kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą Tauragės departamente.
2. Didinti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Tauragės departamento veiklos procesuose.
3. Didinti Tauragės departamento darbuotojų kompetenciją, susijusią su aplinkos veiksnių galimo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai sritimi.

Atnaujinimo data: 2023-11-20