1. Mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką, tobulinant valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės proceso organizavimą.
2. Gerinti kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą Tauragės departamente.
3. Didinti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Tauragės departamento visuomenės sveikatos saugos kontrolės veiklos procesuose.

Atnaujinimo data: 2023-11-20