1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą Pagėgių ir Tauragės r. savivaldybėse.
2. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją Tauragės r. ir Pagėgių savivaldybėse.
3. Gerinti infekcinių ligų plitimo kontrolę informuojant/konsultuojant visuomenę, organizacijas apie skiepų naudą ir kitas užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemones.
4. Didinti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus veiklos procesuose.

Atnaujinimo data: 2023-11-20