1. Mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką Šilalės savivaldybėje.
2. Didinti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Tauragės departamento Šilalės skyriaus veiklos procesuose. 
3. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą Šilalės savivaldybėje.
4. Siekiant įgyvendinti Nacionalinį oro taršos mažinimo planą, informuoti visuomenę apie aplinkos oro taršos poveikį sveikatai.

Atnaujinimo data: 2023-11-20