1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą Jurbarko rajone.
2. Mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką Jurbarko rajone.
3. Didinti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Jurbarko skyriaus veiklos procesuose.

4. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams Jurbarko rajone gerinant kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą.

Atnaujinimo data: 2023-11-20