1. Mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką. 
2. Tobulinti visuomenės sveikatos saugos procesus Šiaulių departamente. 
3. Didinti visuomenės sveikatos saugos funkcijas vykdančių specialistų kompetenciją. 

Atnaujinimo data: 2023-11-20