1. Didinant specialistų, vykdančių valstybinę visuomenės sveikatos kontrolę, kompetencijas ir gerinant vidinę komunikaciją, optimizuoti ūkio subjektų priežiūros visuomenės sveikatos saugos kontrolės procesus.
2. Efektyvinti pavojingų objektų priežiūrą, optimizuojant planinės priežiūros procesus.
3. Stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes, jų padarinių šalinimą, užtikrinant veiklos tęstinumą ir sušvelninant neigiamą poveikį teritorijai, gyventojams ir darbuotojams.

Atnaujinimo data: 2023-11-20