1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą Pakruojo rajono.
2. Mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką.
3. Stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes, jų padarinių šalinimą, užtikrinant veiklos tęstinumą ir sušvelninant neigiamą poveikį teritorijai, gyventojams ir darbuotojams.

Atnaujinimo data: 2023-11-20