1. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, gerinant kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą. 
2. Stiprinant pasirengimą ekstremalių situacijų valdymui, koreguoti ekstremalių situacijų valdymo planą. 
3. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą.

Atnaujinimo data: 2023-11-20