>

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą. 
2. Efektyvinti pavojingų objektų priežiūrą, optimizuojant planinės priežiūros procesus. 
3. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, gerinant kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą.
4. Dalyvauti gerinant įstaigos kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą.

Atnaujinimo data: 2023-11-20