>

1. Efektyvinti viešųjų ir privačių interesų deklaravimo kontrolę ir interesų konfliktų valdymą Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos.                                                  2.Tobulinti NVSC personalo valdymo procesus. 
3. Efektyvinti taikomus veiksmus dėl darbuotojų pritraukimo į darbo vietas.       

Atnaujinimo data: 2023-11-20