1. Stabilizuota Panevėžio departamento vidutinė leidimo-higienos paso išdavimo trukmė iki   14.  d. d. 
2. Atlikti 2021-2022 metų Panevėžio departamente nagrinėtų  ir vertintas poveikio visuomenės sveikatos apibendrinimą. 
3. Kelti VSSS specialistų kvalifikaciją. 
4. Parengti NVSC vidaus teisės akto projektą, reglamentuojantį specialistų dalyvavimą komisijos statybos užbaigimo procese.

Atnaujinimo data: 2023-11-20