1. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, gerinant kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą. 
2. Stiprinti asmens sveikatos priežiūros (odontologinėse) įstaigose dirbančių specialistų kompetenciją.   
3. Mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką.

Atnaujinimo data: 2023-11-20