1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą. 
2. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą. 
3. Vykdyti viešojo administravimo funkcijas, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę. 
4. Mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką.

Atnaujinimo data: 2023-11-20