1. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, užtikrinant teikiamų administracinių paslaugų kokybę.

2. Konsultuoti ūkio subjektus visuomenės sveikatos saugos klausimais.

3. Analizuoti užkrečiamųjų ligų plitimą Kupiškio rajone bei gerinti visuomenės švietimą ir informavimą apie su klimato kaita susijusias infekcines ligas.

Atnaujinimo data: 2023-11-20