1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą. 
2. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, gerinant kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą. 
3. Tobulinti NVSC darbuotojų dalyvavimo statybos užbaigimo procese reglamentavimą. 
4. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

Atnaujinimo data: 2023-11-20