1. Dalyvauti gerinant įstaigos kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą. 
2. Gerinti Marijampolės departamento darbuotojų pasirengimą valdyti ekstremalias situa

Atnaujinimo data: 2023-11-20