1. Stiprinti kontrolės funkcijas vykdančių specialistų kompetencijas skundų nagrinėjimo srityje.

2. Mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką, tobulinant valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės proceso organizavimą.

3. Stiprinti Marijampolės departamento darbuotojų pasirengimą identifikuojant korupcinio pobūdžio rizikas.

Atnaujinimo data: 2023-11-20