1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą. 
2. Mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką.

Atnaujinimo data: 2023-11-20