1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą. 
2. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, gerinant kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą. 
3. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

Atnaujinimo data: 2023-11-20