1. Siekiant stiprinti vaikų sveikatą, plėsti prevencinių priemonių vykdymą. 
2. Mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką. 
3. Gerinti užkrečiamųjų ligų diagnostiką ir valdymą.

Atnaujinimo data: 2023-11-20