>

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą Marijampolės apskrities teritorijoje.
2. Mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką. 
3. Stiprinti Marijampolės departamento darbuotojų pasirengimą identifikuojant korupcinio pobūdžio rizikas. 
4. Dalyvauti gerinant įstaigos kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą.  

Atnaujinimo data: 2023-11-20