1.  Reglamentuoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) valstybės tarnautojų dalyvavimą statybos užbaigimo procese.                        2. Gerinti savivaldybių informuotumą vaikų žaidimų aikštelių įrengimo visuomenės sveikatos saugos aspektais.

3. Mažinant administracinę naštą ūkio subjektams Klaipėdos departamente, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Atnaujinimo data: 2023-11-20